Úvodník


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 20, 2017, č. 1, s. 3-4
Kategorie: Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

zahajujeme nový ročník našeho časopisu, jubilejní 20. ročník a 15. ročník společného vydávání našimi oběma odbornými Společnostmi.

Strpte, prosíme, malé zamyšlení.

Dvacet let je v životě člověka relativně dlouhá doba a v životě odborného časopisu, zejména takových oborů jako jsou naše, v dnešní době ještě delší.

Minulý ročník jsme zahajovali úvahou nad nezbytností zachovat časopis pro rozvíjení našich odborností a oborů. Vyhodnotili jsme spolupráci obou našich odborných společností při jeho vydávání jako optimum pro zachování časopisu. Přijali jsme nová vnitřní organizační opatření a ta se v průběhu minulého ročníku osvědčila. Časopis vycházel pravidelně a články byly kvalitní. Rádi bychom, aby tomu bylo i nadále.

Zamyslíme se při tomto výročí nad okolnostmi vzniku časopisu a nad problémy, které provázely první léta jeho vydávání.

Instituce revizních lékařů vznikla spolu se vznikem zdravotního pojištění. Vznikla v době bouřlivé přeměny celé společnosti, která byla zatížena řadou nevyjasněných institucionálních vazeb, častých legislativních změn. Posudkové lékařství bylo etablovaným oborem. Probíhající změny byly doprovázeny razantními zásahy do praxe, ale i nadšením z nového, často se jednalo s entuziasmem, ale mnohdy i se snahou po rychlém a co nejsnazším zbohatnutí. Byla to doba s mnoha očekáváními a s optimistickou nadějí.

Revizní lékaři měli a mají úkoly kontrolní, kromě toho i normativní, schvalovací a poradenské. Kontrolní činnosti byly v praxi znevažovány voluntaristickou představou, že tržní prostředí i v medicíně a zdravotnictví bude vše optimalizovat. A bylo ponecháno na mínění a vůli každého jak optimalizovat a k jakému cíli směřovat.

Většina lékařů působících v té době ve vedoucích strukturách zdravotních pojišťoven cítila i chápala vznikající napětí a iniciovala vydávání odborného tisku a podpořila vznik malého pracoviště v IPVZ. Od roku 1993 vycházel informační bulletin revizních lékařů VZP ČR zaměřený hlavně na metodiky a informace nezbytné pro koordinovanou činnost revizních lékařů. V roce 1995 vznikla Společnost revizního lékařství a začíná se vydávat Sborník metodických listů revizních lékařů, který byl již zárodkem odborného časopisu a věnoval se reviznímu lékařství téměř v celé šíři. V lednu 1996 vzniká subkatedra revizního lékařství IPVZ. V roce 1997 začal vycházet časopis Zdravotnictví a zdravotní pojištění, vydávaný Společností revizního lékařství spolu se Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví. Obě společnosti chtěly, aby zprostředkoval výsledky střídmého a objektivního, tedy i neideologizovaného či nezpolitizovaného zkoumání celkového uspořádání zdravotnictví a zdravotního pojištění. V té době to bylo obzvlášť aktuální, protože byly snahy implementovat do řízení a financování zdravotnictví metody vzdálené středoevropské tradici, zpochybňovalo se i povinné zdravotní pojištění. V průběhu čtyř let se ukazovalo, že naplnit časopis kvalitními příspěvky je nad síly obou společností. Součástí časopisu byly vložené Listy revizního lékařství, pro které se dařilo získávat příspěvky, avšak příspěvky s problematikou zdravotního pojištění z hledisek řízení, ekonomiky, informatiky a zdravotní politiky se získávaly velmi obtížně. Hlavní brzdou byly a bohužel jsou i dodnes konkurenční obavy z prozrazení know-how a jeho využití, respektive zneužití druhými pojišťovnami. Vliv měl i nezájem pracovníků MZ ČR i MF ČR pojmenovávat problémy a analyzovat jejich příčiny. O publikování již nemluvě. Nejspíše proto se v ČR dosud nerozvinula pracoviště zabývající se problematikou financování zdravotní péče, cenotvorby ve zdravotnictví, vytváření sítě zdravotnických zařízení a jejich vybavení, optimalizace zdravotních postupů ve vztahu k nákladům na ně atd. Bohužel to vše ke škodě pacientů, rozpočtů zdravotních pojišťoven i poskytovatelů zdravotní péče. Po čtyřech letech proto začala užší spolupráce obou odborných Společností – revizního a posudkového lékařství, časopis jsme přejmenovali na současný název. Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví začala vydávat časopis Zdravotnictví v České republice, kde se též někdy věnuje otázkám zdravotního pojištění. Nyní vychází v elektronické podobě.

Každá oblast lidských činností, každý obor působí v konkrétních historických podmínkách. Jsou obory, které jsou více závislé na bezprostředních lidských potřebách, tedy jejich existence není vázána na širší společenské podmínky málo nebo nepatrně a potom jsou obory, které jsou těmito podmínkami přímo vyvolány. Jde téměř o všechny obory aplikované medicíny. K nim patří i naše obory – revizní a posudkové lékařství. Musíme proto kromě odborných problémů sledovat i problémy vazeb k institucím, které nás vyvolaly – založily.

Společný časopis umožňuje posudkovým a revizním lékařům problémové rozbory jejich činnosti, a to i legislativních rámců těchto činností, Věříme, že se nám bude dále úspěšně spolupracovat, a to jak ku prospěchu našich klientů, tak ku prospěchu našemu.

Co si přát ještě?

  • Schopnost podívat se na naši práci z nadhledu a v širších souvislostech.
  • Chuť podělit se se svými zkušenostmi a myšlenkami.
  • Odvahu psát i o problémech a o tom co se nám nelíbí.
  • Vytrvalost v psaní a v předkládání návrhů jak zlepšit teorii i praxi našich oborů.

Pamatujme – stále platí:

Obor, který nemá svůj časopis je mrtvý obor. Ztrácí perspektivu.

J. Gebhart, J. Boháč


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se