Ohlédnutí za IX. českou a společnou XVII. česko-slovenskou konferencí revizního lékařství


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 19, 2016, č. 4, s. 166
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 12.–14. října 2016 se konala v beskydském hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm již tradiční česká a česko-slovenská konference revizního lékařství pod záštitou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Nosným tématem odborné konference byla pneumologie a imunologie.

Konference byla organizována novým výborem české odborné společnosti revizního lékařství, který vzešel z voleb na začátku roku 2016. Hlavními organizátorkami akce byly výborem pověřeny její členky, MUDr. Vlasta Hýžová a Mgr. Dagmar Malá. Patří jim velké poděkování za lví podíl na celkovém úspěchu konference.

Zájem o konferenci byl mezi revizními zaměstnanci na české i slovenské straně mimořádný. S blížícím se termínem konání bylo dokonce nutné pro zaplněnou ubytovací kapacitu hotelu i hotelů okolních a přednáškového sálu jak přihlášky, tak žádosti o účast odmítat. Podařilo se získat účast významných představitelů zdravotních pojišťoven i odborné veřejnosti.

Program konference se nesl v duchu aktuálních pohledů na diagnostiku a doporučené postupy na konzervativní léčbu plicních zánětů, plicních nádorů, chronické obstrukční plicní nemoci, astmatu, spánkové apnoe a idiopatické plicní fibrózy, včetně použití přístrojů pro domácí umělou plicní ventilaci a domácí oxygenoterapii i nejmodernější cílené imunologické farmakologické léčby.

Byly předneseny velmi zajímavé prezentace i na téma koncepce oboru revizního lékařství, dalšího vzdělávání revizních zaměstnanců zdravotních pojišťoven, složitostí při schvalování úhrad léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, systému cenové regulace léčivých přípravků (registrace a stanovování úhrad) v ČR i na Slovensku a stavu projektu DRG restart, který probíhá v ČR.

Konference měla vzácné hosty, nejzajímavější přednášky zazněly od pana profesora Kolka („Současná léčba pneumonií“, „Role imunoterapie u pokročilých nádorů plic), prof. Vašákové („Nové léky u idiopatické plicní fibrózy“), velmi pěkné přednášky měly revizní lékařky VZP ČR doktorka Fojtů („Dlouhodobá domácí oxygenoterapie“) a dr. Krynská („Zkušenosti z povolovací činnosti RL v pneumologii“), poutavé bylo vystoupení paní Trnečkové o dlouhodobé domácí oxygenoterapii s videoprojekcí. Profesionální bylo vystoupení zástupců ÚZIS o DRG projektu, které doplnili cennými informacemi z revizní praxe doktorka Švejdová a doktor Kotyza z VZP ČR.

Účastníci konference pozitivně hodnotili nejen její vysokou odbornou, ale i společenskou úroveň. Kvalita konference byla umožněna jak díky obětavé práci hlavních organizátorek za pomoci dalších členů výboru odborné společnosti (Salcman Kučerová, Caltová, Dolanský), účasti vynikajících osobností s odborným a lidským kreditem, tak i díky podpoře sponzorů a přátel odborné společnosti uvedených v programu konference. Zvláštní poděkování patří hlavním sponzorům: VZP ČR, společnosti Boehringer Ingelheim s.r.o. a Bristol-Myers Sqiubb, sol. s.r.o.

Na webových stránkách společnosti jsou k dispozici prezentace z konference a v prvním čísle časopisu po Novém roce budou některé přednášky otištěny.

Děkujeme všem za pomoc, podporu, přízeň, spolupráci a těšíme se na další setkání.

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA

Praha 1


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 4

2016 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se