Zdravotnická přeprava pacientů v režimu tzv. neodkladné péče


Medical transport of patients in the emergent care regimen

According to Law No 372/2011 Sb. (Collections of laws), in subsequent form regulations, includes into medical services, among others the medical rescue service, medical transport service and the transport of patients in urgent care. The article briefly and comprehensibly informs about the conditions of the transport of patients in urgent care in the system of services reimbursed from the resources of general medical insurance and draw attention to most frequent mistakes.

Keywords:
transport of patients in urgent care – PPNP – expertise and specialization 799 – order for medical transport (form VZP-34)


Autoři: Z. Salcman Kučerová
Působiště autorů: Společnost revizního lékařství ČLS JEP, předsedkyně MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 19, 2016, č. 3, s. 103-104
Kategorie: Původní práce, kazuistiky

Souhrn

Podle zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je mezi zdravotní služby mimo jiné zahrnuta zdravotnická záchranná služba (ZZS), zdravotnická dopravní služba (ZDS a přeprava pacientů neodkladné péče – PPNP). Článek má za cíl stručně a srozumitelně informovat o podmínkách PPNP v systému služeb hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a upozornit na nejčastější chyby.

Klíčová slova:
přeprava pacientů neodkladné péče – PPNP – odbornost 799 – příkaz ke zdravotnímu transportu (tiskopis VZP-34)

ÚVOD

Přepravou pacientů neodkladné péče se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy. Od 1. 1. 2015 je tato zdravotnická přeprava zařazena v podobě 4 specifických kódů výkonů do seznamu zdravotních výkonů pod novou odborností s číslem 799 [2]:

  • 06719

Neodkladná péče, sledování a transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou se specializovanou způsobilostí v oboru sestra pro intenzivní péči á 15 minut v režimu přepravy pacientů neodkladné péče

  • 79114

Odborná neodkladná péče á 15 minut poskytovaná lékařem v režimu přepravy pacientů neodkladné péče

  • 79201

Odborná neodkladná péče á 15 minut poskytovaná lékařem v režimu přepravy pacientů neodkladné péče při cestě pro pacienta do zahraničí

  • 79202

Neodkladná péče, sledování a transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou se specializací v oboru sestra pro intenzivní péči á 15 minut v režimu přepravy pacientů neodkladné péče při cestě pro pacienta do zahraničí

PRAVIDLA PRO ÚHRADU PPNP

Pro úhradu zdravotnické přepravy v tomto režimu je nezbytné, aby ji odůvodněně indikoval ošetřující lékař na smluvně závazném dokladu VZP-34 Příkaz ke zdravotnímu transportu.

Zdravotní pojišťovna pak hradí tuto přepravu jak při cestě do zařízení, tak i zpět, včetně kilometrů z výjezdové základny k pacientovi (na rozdíl od běžné dopravy, kdy pojišťovna hradí pouze kilometry ujeté s pacientem).

Je třeba připomenout, že kromě úhrady dopravy (v podobě sazby za 1 kilometr) jsou hrazeny také zdravotní služby poskytované zdravotníky, tedy posádkou typu RZP (rychlé zdravotnické pomoci) nebo RLP (rychlé lékařské pomoci), vykázané výkony odbornosti 799 za každých dokončených 15 minut (viz výše).

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

Nejčastější chyby na straně ošetřujících lékařů pacienta se dělí na chyby formální, tj. chyby při vyplňování tiskopisu VZP-34, a chyby v odůvodněnosti zdravotní indikace této přepravy.

1. Formální chyby:

  • Chybí typ požadované posádky (RZP nebo RLP).
  • Chybí srozumitelné, a tak relevantní medicínské zdůvodnění pro hrazenou zdravotní službu – přepravu v režimu PPNP (často je uvedeno např. jen: „k vyšetření“, “z vyšetření“, „neschopen cesty MHD“ apod.).

2. Příklady neodůvodněné indikace:

  • Důvodem pro indikaci hrazené zdravotnické přepravy nemůže být důvod logistický, např. špatná dopravní obslužnost v místě bydliště pacienta nebo problémy s organizací péče na straně jiného zdravotnického zařízení.
  • PPNP supluje přepravu, která by měla být realizována ve standardním režimu zdravotnické dopravy, tedy v situaci, kdy případný odborný dohled má zajistit druhý člen posádky.

Typickými příklady neodůvodněné indikace PPNP jsou: „imobilita“ nebo „nesoběstačnost“.

Připomínáme a zdůrazňujeme, že pokud je potřeba zajistit odborný dohled a nezbytnou péči v průběhu zdravotnické přepravy ve standardním režimu, pak ji musí zajistit zdravotnická dopravní služba (ZDS), protože tato činnost je součástí sazby za jeden kilometr. Odborný dohled a nezbytnou péči v průběhu přepravy zajišťuje posádka vozidla ZDS v rozsahu kvalifikace posádek sanitních vozidel. V případě potřeby odborného dohledu zatrhne indikující lékař na tiskopise VZP-34 „dvojposádka“.

  • PPNP supluje přepravu ve standardním režimu běžné zdravotnické přepravy s doprovodem. Jako důvod je uváděno např. „zabezpečení kontinuity informací, dopomoc při následném vyšetření“ apod.

Připomínáme a zdůrazňujeme, že doprovodem pacienta ve standardním režimu se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná pro následné ošetření či vyšetření.

  • PPNP neodůvodněně supluje plánovanou přepravu pacientů z vlastního sociálního prostředí do zdravotnického zařízení a zpět (pobytová zařízení sociálních služeb, domácí prostředí, dětské domovy apod.).

ZÁVĚR

Zdravotnická přeprava je hrazenou zdravotní službou ze zákona, pokud ji jako takovou označí ošetřující lékař z důvodu, že zdravotní stav (popsaný ve zdravotnické dokumentaci) neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby [2].

PPNP je označení pro sekundární převozy pacientů posádkou RZP, popř. RLP. Jejich indikace je odůvodněná a úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění oprávněná jen v případě převozu pacienta z jednoho zdravotnického zařízení do druhého (a eventuálně zpět), kdy je nezbytné, s ohledem na zdravotní stav pacienta, zajistit soustavné poskytování neodkladné péče lékařem se specializovanou způsobilostí (L3), popř. zdravotní sestrou se způsobilostí v oboru sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnickým záchranářem. Zdravotní pojišťovny budou muset s ohledem na opakovaná zjištění nedostatků pokračovat v systematických kontrolách odůvodněnosti indikace převozů pacientů v režimu neodkladné péče. Poskytovatel PPNP by měl edukovat své operátory zdravotnického operačního střediska (dispečink), aby kvalifikovaně vyhodnocovali výzvy, a tím zároveň edukovali indikující lékaře v případě požadavku, kdy zdravotní stav pacienta neodpovídá přepravě v režimu PPNP.

Autorka prohlašuje, že její práce nebyla ovlivněna firemními zájmy.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA

Běhounkova 2460/33

148 00 Praha 4

e-mail: zdenka.salcman.kucerova@gmail.com


Zdroje

1. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

pojištění. Dostupné z www: https://portal.gov.cz/app/zakony/?-path=/portal/obcan

2. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vyhláška MZ ČR č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává

seznam s bodovými hodnotami. Dostupné z www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=37380

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se