Vybrané statistické ukazatele z oblasti invalidity


Selected statistical indicesin the area of invalidity

The article presents basic statistical indices in the area of assessment of health state for the sake of invalidity in 2015 as well as a survey for the period of the last five years. Attention is also drawn to diseases, which most frequently cause individual degrees of invalidity. Considering the fact that invalidity state is granted or acknowledged is mostly preceded by temporary incapacity to work, certain associated data from the area are listed.

Keywords:
medical assessment – invalidity – temporary incapacity to work


Autoři: J. Pirochová
Působiště autorů: Odbor LPS ČSSZ vedoucí pracoviště MUDr. Miroslav Bosák
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 19, 2016, č. 3, s. 110-113
Kategorie: Souhrnné sdělení

Souhrn

V článku jsou prezentovány základní statistické ukazatele z oblasti posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity za rok 2015 i souhrnně za období uplynulých pěti let. Poukazuje též na onemocnění, která jsou nejčastějšími příčinami vzniku jednotlivých stupňů invalidity. Vzhledem k faktu, že uznání invalidity zpravidla předchází dočasná pracovní neschopnost, jsou uvedeny i některé související údaje z této oblasti.

Klíčová slova:
lékařská posudková služba – invalidita – dočasná pracovní neschopnost


Posuzování pro účely invalidity představuje 33,9 % veškerých posudků, které vypracovávají posudkoví lékaři OSSZ. Uveden je konkrétní údaj za rok 2015, významně se však neliší ani předcházející roky. V roce 2015 bylo pro účely invalidity vypracováno celkem 142 829 posudků. U největší části posuzovaných (38 %) byl konstatován I. stupeň invalidity, následuje velká skupina osob (31 %) se III. stupněm invalidity, u 19 % posuzovaných byla zjištěna invalidita II. stupně a u pouhých 12 % posuzovaných nebyl zjištěn žádný stupeň invalidity (graf 1).

Výsledky posouzení zdravotního stavu pro účely invalidity v roce 2015
Graf 1. Výsledky posouzení zdravotního stavu pro účely invalidity v roce 2015

V rámci námitkového řízení bylo v loňském roce vypracováno 7 396 posudků (námitky tedy podalo přibližně 5 % posuzovaných osob), přičemž v 81 % případů byl potvrzen závěr I. instance, v necelých 2 % případů došlo ke snížení stupně invalidity a 17 % posuzovaných osob byl stupeň invalidity zvýšen. O kvalitě posudků, i dobře nastavených a v praxi osvědčených posudkových kritérií, kromě nízké změnovosti svědčí i ustálené výsledky posouzení v posledních pěti letech (graf 2).

Výsledky posouzení zdravotního stavu pro účely invalidity v letech 2011–2015
Graf 2. Výsledky posouzení zdravotního stavu pro účely invalidity v letech 2011–2015

Nejčastější příčiny invalidity se liší v závislosti na stanoveném stupni invalidity (tabulka 1–3). Zatímco v I. a II. stupni invalidity se dlouhodobě mezi nejčastějšími příčinami drží muskuloskeletální onemocnění (onemocnění meziobratlových plotének a dorzalgie), nejčastější příčinou invalidity III. stupně je v posledních pěti letech jednoznačně psychiatrická porucha schizofrenie; následuje zhoubný novotvar prsu, který je v posledních třech letech dokonce na 2. místě, čímž „předběhl“ onemocnění meziobratlových plotének. V této souvislosti je třeba zmínit, že uvedený zhoubný novotvar prsu, pro který byl stanoven III. stupeň invalidity, se zdaleka netýká pouze žen vyššího věku, ale všech věkových kategorií, nevyjímaje ženy mladší 30 let. Toto onemocnění bylo v loňském roce důvodem invalidity i u několika mužů.

Tab. 1. Nejčastější příčiny uznání invalidity I. stupně
Nejčastější příčiny uznání invalidity I. stupně

Tab. 2. Nejčastější příčiny uznání invalidity II. stupně
Nejčastější příčiny uznání invalidity II. stupně

Tab. 3. Nejčastější příčiny uznání invalidity III. stupně
Nejčastější příčiny uznání invalidity III. stupně

Vzhledem k tomu, že uznání invalidity zpravidla předchází pracovní neschopnost, je zajímavé, ale i nezbytné, sledovat a porovnávat údaje z obou těchto oblastí. Zde lze studovat řadu proměnných. Můžeme sledovat nemoci, pro které byla nejčastěji vystavena dočasná pracovní neschopnost (DPN), což byly nemoci dýchacích cest, u těch je však velmi krátká doba trvání. Studovat můžeme také nemoci, na které se prostonalo nejvíce dnů, což byla muskuloskeletální onemocnění (zejména nemoci páteře) a do třetice je třeba věnovat pozornost také diagnózám, u kterých byly nejdelší doby trvání jednoho případu DPN – zde vedou zhoubné novotvary.

V roce 2015 narostl počet ukončených DPN o 18,8 % a bylo prostonáno téměř o 10 % více dní než v předchozím období, a to i přesto, že se průměrná délka trvání jednoho případu snížila cca o 3 dny. Zda a případně jakým způsobem se toto promítne do počtu a výsledku žádostí o invalidní důchod ukáže následující období.

Jak je na uvedených příkladech vidět, statistické údaje z oblasti posuzování zdravotního stavu žadatelů o dávku ze systému sociálního zabezpečení nám poskytují cenné informace nejen o kvantitě a kvalitě vypracovaných posudků či ukončených DPN, ale jsou též významným zdrojem informací o zdravotním stavu obyvatel ČR, mohou vypovídat o úspěšnosti moderních lékařských postupů, či mimo jiné posloužit při nastavování kritérií pro různé screeningové programy.

Adresa pro korespondenci:

Bc. Jitka Pirochová

Odbor LPS ČSSZ

Křížová 25

150 00 Praha 5

e- mail: jitka.pirochova@cssz.cz


Zdroje

1. ČSSZ. Statistické ročenky. Dostupné z http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/statisticke-rocenky.htm.

2. ČSSZ. Otevřená data. Dostupné z https://data.cssz.cz/.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se