Prevence a screening rakoviny děložního hrdla – kontrola a revize oprávněnosti jeho úhrady na smluvních pracovištích VZP ČR Moravskoslezského kraje


Prevention and screening of uterus cervix cancer – control and revision of rightfulness of compensation at contractual workplaces of General Health Insurance Company of the Czech Republic in the Moravian-Silesian Region

The communication deals with the problems of performing end reporting cervicovaginal cytology within the framework of uterus cervix cancer screening in the Moravian-Silesian region. After the reduction of the workplaces in 2007 to those which fulfilled the conditions to perform cytology required by legislation, the roles were established for reporting and an inspection was performed subsequently in 2010. The inspection revealed shortcomings which resulted in rejection of almost 900,000 points for the years of 2008 and 2009. The subsequent inspection in 2011 did not find any shortcomings in the reporting.

Key words:
uterus cervix cancer screening – cervicovaginal cytology – accredited workplaces – order forms for interventions – the way the sheets of performed interventions are reported – refusal of reported points


Autoři: MUDr. Vlasta Hýžová
Působiště autorů: KP VZP ČR pro Moravskoslezský kraj
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 15, 2012, č. 2, s. 55-57
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Sdělení se zabývá problematikou provádění a vykazování cervikovaginální cytologie v rámci provádění screeningu karcinomu děložního hrdla v Moravskoslezském kraji. Po redukci počtu pracovišť v roce 2007, která splňovala podmínky dané legislativou k provádění cytologie, byla stanovena pravidla vykazování a následně byla v roce 2010 provedena kontrola. Tou byly zjištěny nedostatky, které za léta 2008–2009 znamenaly odmítnutí téměř 900 000 bodů. Následnou kontrolou v roce 2011 již nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vykazování.

Klíčová slova:
screening karcinomu děložního hrdla – cervikovaginální cytologie – akreditovaná pracoviště – žádanky o výkony – způsob vykazování provedených výkonů – odmítnutí vykázaných bodů

Úvod

Do roku 2007 provádělo vyšetření cervikovaginální cytologie v Moravskoslezském kraji 16 pracovišť, a to jak v odbornosti 807 – patologická anatomie, tak v odbornosti 817 – laboratoř klinické cytologie (obr. 1).

Cervikovaginální cytologie v Moravskoslezském kraji
Obr. 1. Cervikovaginální cytologie v Moravskoslezském kraji

Podmínky provádění screeningu karcinomu děložního hrdla jsou dány Věstníkem MZ ČR č. 7/2007.

Všem pracovištím, která splňovala podmínky dané Věstníkem MZ ČR částka 7/2007 a obdržela akreditaci pro cytologický screening, bylo pro možnost vykazování screeningu přiděleno VZP ČR samostatné IČP (identifikační číslo pracoviště) s novou smluvní odborností 820 – laboratoř cervikovaginální cytologie.

V Moravskoslezském kraji bylo 8 těchto pracovišť (obr. 2). Pět z nich bylo v okrese Ostrava a po jednom pracovišti v okrese Opava, Frýdek Místek a Karviná:

Rozmístění pracovišť
Obr. 2. Rozmístění pracovišť

 • Ostrava-Vítkovice, CGB laboratoř, a. s
 • Ostrava-Vítkovice, Centrum gynekologické onkologické prevence, CYTOGYN, s. r. o
 • Ostrava-Dubina, Cytologická a histologická laboratoř
 • Slezská Ostrava, MUDr. Vladimír Benčík, NZZ
 • Ostrava-Poruba, Fakultní nemocnice Ostrava
 • Havířov-Město, TOP GYN CENTER s. r. o
 • Frýdek-Místek, Biocytolab s. r. o
 • Opava, Patomorfologická laboratoř

Pro odbornost 820 byl nasmlouván pouze jeden výkon 95109 – screening karcinomu děložního hrdla. Tím se vykazování této péče oddělilo od vykazování jiného cytologického vyšetření.

Jednalo se o agregovaný výkon, který zahrnoval již všechny případné kontroly v průběhu jednoho roku v rámci screeningu. Tento výkon měl platnost do 30. 6. 2009.

Metodika

Novelizací vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., od 1. 7. 2009 došlo k rozdělení tohoto výkonu na dva nové výkony, a to:

 • 95198 – cervikovaginální cytologie – screening karcinomu děložního hrdla, negativní nález a
 • 95199 – cervikovaginální cytologie – screening karcinomu děložního hrdla, abnormální nález.

Toto rozdělení zlepšilo kvalitu sledování výsledků programu.

Při kontrolní činnosti jsme se opírali o tyto legislativní předpisy:

 • Vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sb., v platném znění, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (SZV)
 • Vyhláška MZ ČR č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek
 • Věstník MZ ČR částka 7/2007 – Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR.

Vyhledávání šedého screeningu bylo zaměřeno na všechny laboratoře odbornosti 807 – pracoviště patologické anatomie, kde výkony cytologického vyšetření zůstaly nasmlouvány pro vyšetření z jiné lokality než z děložního hrdla.

Kritériá výběru dokladů ke kontrole:

 1. Žadatelem jsou odbornosti 603 a 604 (gynekologie a dětská gynekologie).
 2. Diagnóza uvedená na dokladu:

Z01.4 – gynekologické vyšetření periodické (rutinní);

Z03.1 – pozorování pro podezření na zhoubný nádor;

Z12.4 – screeningová vyšetření na novotvar čípku děložního;

Z08 – následné vyšetření po léčbě zhoubného novotvaru;

N87 – dysplazie, N86 – eroze a ektropium hrdla děložního;

N 88 – jiná nezánětlivá onemocnění cervixu;

N84.1 – polyp hrdla děložního;

N72 – zánětlivá onemocnění děložního hrdla;

D26.0 – nezhoubný novotvar děložního hrdla;

D06 – carcinoma in situ děložního hrdla;

C26 – zhoubný novotvar děložního hrdla.

Všechny doklady, které splňovaly výše uvedené zadání, patřily do screeningového vyšetření (měly být vykázány v odbornosti 820) a byly eliminovány z úhrad všeobecného zdravotního pojištění na pracovišti 807 – pracoviště patologické anatomie bez možnosti náhrady.

Výsledky a diskuse

V letech 2008 a 2009 bylo zjištěno vykazování šedého cytologického screeningu u 11 pracovišť z celkového počtu 16 v rámci kraje, to je u 69 % pracovišť.

Celkem bylo postupně provedeno 20 kontrol s celkovým objemem 896 784 odmítnutých bodů.

V roce 2011 probíhaly kontroly pracovišť patologické anatomie odbornosti 807 se zaměřením na vykazování cytologického vyšetření v roce 2010.

Všechny tyto kontroly cytologického vyšetření však již byly spojeny se šetřením v dokumentaci (žádanka na vyšetření + patologický nález.).

Ve většině případů se jednalo o vyšetření peritoneálního punktátu, punktát z cavum Douglasi a ojediněle o cytologické vyšetření z jiné lokality než z hrdla děložního.

Předmětem eliminace bylo pouze jedno vyšetření, které bylo administrativní chybou duplicitně vykázáno jak v odbornosti 820 kódem 95198, tak i v odbornosti 807.

Ze závěrů všech revizí v roce 2011 bylo možné konstatovat, že v roce 2010 již nebyl zaznamenán nález šedého cytologického screeningu.

Nevíme, jestli můžeme být spokojeni, ale srovnání výsledků v letech 2008 a 2009 s výsledky roku 2010 ukazují, že v evidenci a ve vykazování nebyl zjištěn “šedý screening“.

Závěr

Sdělení dokumentuje význam kontrol zaměřených na jasně vymezenou problematiku, které jsou prováděny metodikou vycházející z platných předpisů.

V případě tzv. šedého cervikálního screeningu se ukázalo, že po provedených kontrolách spojených s odmítnutím téměř 900 tisíc bodů došlo v následujícím roce k nápravě.

I to je povzbuzením v naší práci.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Vlasta Hýžová

Gudrichova 25

746 01 Opava 1

e-mail: vlasta.hyzova@vzp.cz


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se