EUMASS 2010


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 13, 2010, č. 3, s. 97-98
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 22.–25. 9. 2010 se v Berlíně konal XVIII. kongres EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security – Evropská společnost lékařů v sociálním pojištění a zabezpečení). Za ČSSZ se kongresu zúčastnili ředitel odboru metodiky LPS ČSSZ MUDr. D. Gajdoštík a MUDr. H. Štaňková.

Kongres se konal v prostředí kliniky R. Virchowa Charité, Universitatsmedizin Berlin. Tato univerzita letos slaví 300 let od svého založení. Virchowova klinika Medizinuniversitat Charité se nachází v severní části Berlína, 6 km od Branderburgské brány a známé ulice Unter den Linden. Kliniku tvoří samostatné budovy jednotlivých pracovišť, které tvoří nádherný areál. Jednotlivé budovy jsou propojeny alejí, kde v době přestávek mezi přednáškami účastníci kongresu živě diskutovali o odborných tématech. Organizace kongresu byla na velmi dobré úrovni. Paralelně probíhaly přednášky na různá témata v několika budovách v aulách a seminárních místnostech. Účastníkovi kongresu se tak naskytla možnost vybrat si téma podle svého zájmu. Byl zajištěn i program pro zdravotní sestry (ošetřovatelky) týkající se ošetřovatelské péče. Prezentace probíhaly v anglickém, německém a francouzském jazyce. K dispozici byl simultánní překlad.

Ústředním tématem pro letošní kongres bylo téma „Individuální prevence a epidemiologie, Moderní medicína“. Hlavní témata přednesli přední odborníci z různých oborů souvisejících s pracovním lékařstvím, sociálním zabezpečením, zdravotním a důchodovým pojištěním. Jednalo se zejména o následující příspěvky:

  • Epidemiologie neuropsychiatrických nemocí (autoři: M. Luppa, C. Sikorski, D. Buchtemann, S. G. Riedel-Heller)
  • Vlivy ohrožující zdraví – zdravý vývoj dětí, vliv školy a sportu (autoři: K. Diehl, A. Thiel, S. Zipfel, S. Schneider)
  • Psychosociální vlivy na duševní a tělesné zdraví (autoři: A. Huppe, J. Kaiser, H. Raspe)
  • Epidemiologie nádorových onemocnění (autoři: M. Busch, B. Neuner, M. Rapp, M. Aihberger)
  • Rizika a prognózy u kardiovaskulárních onemocnění (autoři H. W. Hense, J. Kleideiter, M. Heier, B. Thorand, K. H. Ladwig, C. Meisinger)
  • Praktické sociální lékařství (autoři A. Weber, J. Behrens, S. Fleischer, M. Schubert, M. Zimmermann, C. Becker, Y. Selinger)

Dalšími tématy kongresu byla: Dlouhodobá nezaměstnanost, Ošetřovatelská péče, Obezita, Diabetes, Farmakoterapie, Prevence invalidity, Faktory podporující návrat do pracovního zařazení, Profesio­nální rehabilitace osob se sníženou pracovní schopností, Psychiatrický pacient, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, Problémy v pohraničních oblastech, Problematika menšin, Péče o zdraví  v Evropě, Nerovnosti v Evropě, Paliativní medicína a další.

V příspěvcích zaznělo mnoho zajímavých informací, týkajících se psychosociálních faktorů majících vliv na pracovní schopnost. Zdraví je charakterizováno jako stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody organismu – „well being“. Existují 4 determinanty, které ovlivňují naše zdraví, a to: prostředí, životní styl, péče o zdraví – dostupnost systémové zdravotní péče a genetické faktory. V medicíně se musíme zabývat nejen biologickými funkcemi organismu a léčbou fyziologických funkcí, ale důležitou součástí zdraví je taktéž psychická stránka a sociální hledisko. Ztráta zaměstnání ovlivňuje člověka, cítí se méněcenný, hledá útěchu v alkoholu, propadá nikotinismu, ztrácí postupně své původní sociální postavení, možnost zapojit se opět do pracovního procesu je obtížnější. Objevují se psychosomatická onemocnění, zvyšuje se počet osob závislých na pomoci jiné osoby. O propojenosti výše zmiňovaných determinant musí být informováni již studenti pregraduálního studia na lékařských fakultách. V ČR je již začleněna daná problematiku do osnov výuky, na rozdíl od některých jiných členských států EUMASSu (např. v Rumunsku jsou teprve snahy o zařazení základů Sociálního lékařství do pregraduálního studia).

Na kongresu zazněla i témata týkající se právní problematiky – otázky týkající se výskytu diskriminace a zajištění rovných příležitostí, základních lidských práv a svobod ve vztahu k etnikům a menšinám, práva osob se zdravotním postižením – Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (tato úmluva je od února 2010 součástí právního řádu ČR. Úmluva přináší mnoho zásadních změn. Na základě jejího přijetí by mělo dojít např. ke zrušení speciálních škol pro postižené děti či ke zrušení institutu zbavování způsobilosti k právním úkonům, a tím také ke zrušení překážky např. výkonu volebního práva pro lidi, kteří jsou způsobilosti zbaveni). V kuloárech bylo možno diskutovat o společných problémech týkajících se sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích sdružených v EUMASS.

Kongres byl doprovázen rovněž společenským programem. Jednalo se jednak o společenský večer na vyhlídkové lodi, během něhož byli účastníci seznámeni s městem Berlín. Dne 24. 9. 2010 se konal gala večer v prostorách bývalé továrny „Wasserwerk“, s bohatým banketem za účasti živé hudby. Účastníci kongresu poděkovali organizátorům a zejména prezidentovi kongresu EUMASS Hans-   -Wernerovi Pfeiferovi za jeho činnost. Příští kongres se bude konat v roce 2012 v Padově. 

MUDr. Helena Štaňková

e-mail: helena.stankova@cssz.cz


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se