AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ V PROBLEMATICE POSUDKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ


Autoimmune diseases in Assessment Medicine

Autoimmune diseases are characterized by the process which is iniatiated and maintained by an inappropriate immunological reaction of the organism leading to the lesion of tissues or organs or the disorder of their function. Autoantibodies or autoreactive T lymphocytes cause the damage of cells or tissues. Up-to-date, there is no uniform point of view to the taxonomy of autoimmune diseases but they are usually divided according to the extent of the lesion to system ones (organ nonspecific) which affect more organs and to localized ones (organ specific) which affect usually one organ. Predominantly autoimmune diseases are currently the frequent cause of disability. Generally, autoimmune diseases form a very extensive group, therefore only a simplified review of autoimmune diseases and their assessment from the point of view of Review Medicine is presented in this article. The most frequent system autoimmune diseases are accompanied with the brief description of diagnostics, functional assessment and treatment possibilities.

Key words:
autoantibodies – organ nonspecific autoimmune diseases – organ specific autoimmune diseases


Autoři: R. Slavíčková
Působiště autorů: Společnost posudkového lékařství ČLS JEP Praha
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 8, 2005, č. 4, s. 73-81

Souhrn

Autoimunitní onemocnění jsou charakterizována procesem, na jehož vzniku nebo udržování se podílí nepřiměřená imunologická reakce organismu, která vede k poškození tkání nebo orgánů nebo vyvolává poruchu jejich funkce. K poškození vlastních buněk či tkání dochází působením autoprotilátek nebo autoreaktivních T lymfocytů. Dosud neexistuje jednotné hledisko na rozdělení autoimunitních onemocnění, podle rozsahu postižení se však obvykle dělí na systémová (orgánově nespecifická), která postihují více orgánů, a na lokalizovaná (orgánově specifická) postihující zpravidla jeden orgán. Právě autoimunitní onemocnění jsou v současnosti častou příčinou invalidity. Celkově jsou autoimunitní onemocnění velmi rozsáhlou skupinou, proto je v tomto článku uveden pouze jejich zjednodušený přehled a pohled na ně z posudkového hlediska. U nejčastěji se vyskytujících systémových autoimunitních onemocnění v problematice posudkového lékařství je stručně zmíněna i oblast diagnostiky, funkčního hodnocení a orientačně jsou uvedeny i možnosti terapeutického ovlivnění.

Klíčová slova:
autoprotilátky – orgánově nespecifická autoimunitní onemocnění – orgánově specifická autoimunitní onemocnění


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se