CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM V PROBLEMATICE POSUDKOVÉHOLÉKAŘSTVÍ


Chronic Fatigue Syndrome in Review Medicine

The term of the chronic fatigue syndrome (CFS) appeared in the 20th century for the first time and it represents a diagnostic,therapeutic and socio-economic problem from the very beginning. In recent years, the term of the chronic fatigue and immunedysfunction syndrome (CFIDS) is often used as far as the disorder of the immune system is diagnosed in a patient. In relationto the CFS, we can find also the term of fibromyalgia and postviral fatigue syndrome (PFS), they are described as subgroupsof the CFS. According to the current medical knowledge, the so-called “emergency diagnosis“ is attributed to the CFS. So far,it is not clearly decided whether it is a disease or nonspecific symptoms which may precede the manifestation of a specificdisease for a couple of years, namely autoimmune, tumorous, endocrine, metabolic or infectious one. CFS has not beenrecognized as a diagnosis by the WHO, consequently it was not included in the 10th International Classification of Diseases.Accordingly, it is still considered a syndrome, i. e. the sample of objective and subjective symptoms which we are not able toclassify precisely as a diagnosis and which may occur in relation to different diseases.The article includes the update review of current views on the CFS. Etiology, pathogenesis, diagnostics is mentioned, thepossibilities of therapeutic interventions are roughly presented and finally the issue of the CFS in review medicine is mentioned.

Key words:
fatigue – chronic fatigue syndrome – chronic fatigue and immune dysfunction syndrome – postinfectious fatiguesyndrome – fibromyalgia


Autoři: R. Slavíčková
Působiště autorů: Společnost posudkového lékařství ČLS JEP, Praha
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2004, č. 3, s. 45-49
Kategorie: Články

Souhrn

Pojem chronický únavový syndrom(CFS – Chronic Fatigue Syndrome) se poprvé objevil ve 20. století a představuje od počátkujak diagnostický, tak i terapeutický a socioekonomický problém. V poslední době se často používá pojem chronický únavovýa imunitní dysfunkční syndrom (CFIDS – Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome), pokud je u pacienta zjištěnaporucha imunitního systému. V souvislosti s CFS se můžeme také setkat s pojmy fibromyalgie a postvirový únavový syndrom(PFS – Postviral Fatigue Syndrom), které jsou označovány jako podskupiny CFS. Podle současných medicínských poznatkůjde u CFS o tzv. nouzovou diagnózu. Doposud není jednoznačně stanoveno, zda jde o nemoc či nespecifické příznaky, kteréi několik let mohou předcházet manifestaci určitého onemocnění, a to autoimunitního, nádorového, endokrinního, metabolickéhonebo infekčního.CFS nebyl uznánWHOjako diagnóza, následně nebyl ani uveden v 10. Mezinárodní klasifikaci nemocí.Z těchto důvodů je hodnocen stále jako syndrom, tj. soubor objektivních a subjektivních příznaků, které nedovedeme přesnědiagnosticky zařadit a které se mohou vyskytovat při různých onemocněních.Článek obsahuje aktuální přehled o současných pohledech na CFS. Je zmíněna etiologie, patogeneze, diagnostika, orientačnějsou uvedeny možnosti terapeutického ovlivnění a závěrem je zmíněna problematika CFS v posudkovém lékařství.

Klíčová slova:
únava – chronický únavový syndrom– chronický únavový a imunitní dysfunkční syndrom– postinfekční únavovýsyndrom – fibromyalgie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se