REVIZE, KONTROLY, ŠETŘENÍ – A CO DÁL ?*


Revisions, Controls , Investigations and What Next?

The authors discuss problems concerning the further procedures of the health insurance company in relation to contractedhealth facilities where the character of described check up data and the extend of ways of unjustified reporting of the healthcare might arouse suspicion that not always mere administrative errors are involved on the part of the health facility whichcould be explained by the large volume of accounting or the pretentious character of recording of provided health care. Alsobecause at least a certain part pertains to a large number of workplaces with different specialities in the same health institution,they ask the reader whether the described way of recording of provided health care is due to the behaviour of some individualsat selected workplaces or whether a systemic uniformly controlled matter with personal responsibility is involved. The leadingidea is to find an answer to the question how to proceed further in such situations, how to ensure adherence to the law fromthe aspect of expedient spending of financial funds and also how to protect the insurance company as an institution and itsemployees, in particular in those instances when the control mechanism of other institutions incl. the founders failed so far.

Key words:
control activities – revision activity – revisions – unjustified charging for health care – agreements in contracts –cancelling of contract – oppression


Autoři: L. Dvořáček;  J. Calta
Působiště autorů: OP VZP Hodonín
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2002, č. 3, s. 45-49
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se v článku zabývají otázkami nad dalším postupem zdravotní pojišťovny vůči smluvnímu zdravotnickému zařízení, kdecharakter popisované řady kontrolních zjištění a plošný rozsah zjištěných způsobů neoprávněného vykazování zdravotní péčemůže vzbudit podezření, že se nejedná vždy pouze o administrativní pochybení ze strany příslušného zařízení, které by snadmohlo být vysvětlováno např. velkým objemem vyúčtování či náročností evidence poskytované zdravotní péče. I vzhledemk tomu, že nejméně část uvedených kontrolních zjištění se velmi často týká velkého množství pracovišť, navíc různýchodborností v daném zdravotnickém zařízení, pokládají čtenáři otázku, zda popsaný způsob vykazování poskytnuté zdravotnípéče je způsoben chováním pouze některých jednotlivců na vybraných pracovištích, či zda se spíše jedná o systémovou,jednotně řízenou záležitost s konkrétní osobní odpovědností. Vedoucím motivem je nalezení odpovědi nejen na otázky jak dálv takových situacích, jak zajistit dodržování zákona z hlediska účelného vynakládání finančních prostředků, ale i jak zajistitochranu pojišťovny jako instituce a jejich zaměstnanců, zejména v těch případech, kdy by kontrolní mechanismy jiných institucívčetně zřizovatele mohly doposud selhávat.

Klíčová slova:
kontrolní činnost – revizní činnost – revize - neoprávněně účtovaná zdravotní péče – sankční ujednání vesmlouvách – výpověď ze smluvního vztahu – útisk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se