PZT A ÚHRADA ZDRAVOTNÍ PÉČE


R e s o u r c e s o f M e d i c a l T e c h n i c a l E q u i p m e n t a n d R e f u n d i n g o f H e a l t h C a r e

The author discusses the problem of resources for medical technical equipment, presents its definition and describes thepresent very complicated state of the market as regards these products. Based on this information and an analysis of possiblesolutions he submits one of the variants of categorisation of these resources with the objective to make the function of themarket more transparent. It should make it possible to introduce an objective and correct system of refunding of health carewhich uses as a tool products from the category of technical medical equipment.

Key words:
medical technical equipment - medical equipment - categorization - refunding health care - rehabilitation engineering


Autoři: M. Misauer
Působiště autorů: CRI Praha, ředitel
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 1999, č. 1, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Článek pojednává o problematice prostředků zdravotnické techniky, uvádí jejich definici a popisuje současný velmi kompliko-vaný stav zdravotnického trhu s těmito prostředky. Na základě těchto informací a na základě analýzy možností řešení předkládájednu z variant kategorizace PZT, která má za cíl zprůhlednit fungování trhu s PZT a umožnit zavedení objektivního a korektníhosystému úhrady zdravotní péče využívající jako svých nástrojů prostředků zdravotnické techniky.

Klíčová slova:
prostředky zdravotnické techniky – zdravotnické prostředky – kategorizace, – úhrada zdravotní péče –rehabilitační inženýrství

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×