Představení Nadačního fondu Karla Lewita


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 1, pp. 61-62.
Kategorie: Zpráva

Nadační fond Karla Lewita byl založen 9. 2. 2016 a oficiálně představen na konferenci pořádané k nedožitým 100. narozeninám pana profesora.


Podnětem pro založení nadačního fondu bylo uspořádání odborného dědictví, které dcery pana profesora nabídly pro veřejné využití. Byly poskytnuty odborné texty, fotografie, diapozitivy, knihy, diplomy, profesní korespondence i některé z jeho osobních vyšetřovacích nástrojů. Vše uvedené bylo nabídnuto při setkání v domě pana profesora v Dobřichovicích jeho posledních spolupracovníků a žáků. V první fázi materiály převzaly kolegyně z Centra komplexní péče Dobřichovice. Při dalších schůzkách se ukázalo, že nejvhodnější cestou bude založit nadační fond, který se bude snažit předávat odborné dědictví k užívání odborné, ale i laické veřejnosti.

Zakládajícími členy nadačního fondu jsou dcery pana profesora Bc. Clara-Maria Helena Lewitová, Mgr. Jana Vovsová Lewitová, profesorka RNDr. Anita Lewit Bentley, Ph.D., dále Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D., Mgr. Jitka Holubcová, Bc. Dita Hudečková, Mgr. Marta Lebedová, Petra Nováková, Dis., Mgr. Jarmila Svobodová, Mgr. Hana Sladká, Mgr. et Mgr. Jana Tykalová, Mgr. Michaela Veverková.

Posláním Nadačního fondu Karla Lewita je rozvíjet funkční způsob myšlení ve zdravotnictví.

Členové nadačního fondu pracují na principu dobrovolnictví a jejich snahou je mimo jiné získávat prostředky na jeho smysluplné fungování. Prvním společným projektem na podporu NFKL je prodej upomínkových fotografií s citáty a výroky pana profesora, které si můžete prohlédnout na webových stránkách www.karellewit.cz

Na webových stránkách je ke zhlédnutí i dokument „Vyhmátnout, vomakat, pochopit“, který v roce 2010 natočila s panem profesorem Lewitem režisérka Květa Přibylová. V dokumentu profesor Lewit hovoří o své celoživotní práci a nebo o svém životě.

NFKL vytvořil webové stránky a na jejich úpravách, respektive aktualizacích, průběžně pracujeme. V rámci webových stránek bychom chtěli vytvořit odbornou sekci, kde plánujeme uvádět zajímavé kazuistiky pacientů, které se snažíme léčit podle toho, jakým způsobem nás pan profesor učil. Zvažujeme i vhodnou formu úpravy a zveřejnění přepsaných hlasových nahrávek profesora Lewita z jeho kurzů.

Dále bychom rádi na webových stránkách nabídli samostatnou sekci i Společnosti pro manuální a myoskeletální medicínu, zvláště pak jednotlivým školitelům. Vzhledem k tomu, že se v Čechách i na Slovensku vyučuje manuální a myoskeletální medicína podle postupů a programu, které pan profesor Lewit dlouhá léta rozvíjel, uváděl do praxe a prověřoval při výuce ve svých kurzech, bylo by pěkné mít informace o kurzech i dalších aktivitách i na stránkách nadačního fondu.

Jsme otevřená skupina, profesním založením nejen fyzioterapeutů, kteří se osobně setkávali s panem profesorem. Rádi mezi sebe přivítáme každého, koho program nadačního fondu oslovil a kdo má chuť rozvíjet funkční přístup s námi. Pokud se chcete připojit, pak napište na e-mailovou adresu: info@karellewit.cz nebo na adresu: Nadační fond Karla Lewita, Na Vyhlídce 582, 252 29 Dobřichovice.

Uvítáme i jakékoli písemné, zvukové nebo fotografické záznamy z přednášek nebo kurzů pana profesora, které by mohly být upraveny a zveřejněny na našich stánkách nebo použity pro výuku v kurzech manuální medicíny. Pokud nějaké materiály máte, prosím, napište nám také na výše uvedené adresy.

Bližší informace o nadačním fondu jsou k přečtení na www.karellewit.cz.

Jak už bylo zmíněno v úvodu článku, jedním z hybných momentů pro vznik nadačního fondu byla Konference pořádaná k nedožitým 100. narozeninám pana profesora Lewita v CKP Dobřichovice. Celou konferenci bychom Vám rádi touto cestou přiblížili.

Datum konference bylo vybráno symbolicky – nejbližší sobota k 25. dubnu, kdy se prof. Lewit narodil. Pan profesor Lewit byl s CKP Dobřichovice úzce spjat. Byl inspirací pro vizi Dr. Jenšovské založit rehabilitační centrum na kraji brdského lesa v ulici Na Vyhlídce. Později, posledních pár let svého života, mezi roky 2008 - 2012 v CKP Dobřichovice také ordinoval, přednášel na seminářích a věnoval se kolegům, kteří za ním do ordinace přijížděli z různých částí naší země i z ciziny. Z těchto důvodů se tým CKP Dobřichovice rozhodl konferenci uspořádat.

V sobotu 23. dubna 2016 se sešlo 75 účastníků z Francie, Polska, Rakouska, Itálie, Švýcarska, Ruska, Řecka, Slovenska a České republiky, kteří vzpomněli na osobnost profesora Lewita profesně i osobně. Konference ukázala, že funkční přístup v diagnostice a terapii je nosný, stále živý a že je velká řada odborníků, kteří ho dále rozvíjejí. Podařilo se, že se potkali kolegové z různých zemí a že byla možnost vidět, jak kdo nahlíží na tzv. funkční poruchy. Důležité bylo si uvědomit, že neexistuje žádná „metoda podle Lewita“, ale že nás profesor Lewit učil a inspiroval svým přístupem ke způsobu funkčního myšlení a nyní je již na nás, abychom hledali vlastní terapeutické cesty.

Jen pro dokreslení vybíráme citace dvou z přednášejících. Christine Oberrauch všem připomněla Lewitův postup: „Poslouchej pozorně, pozoruj očima, vnímej rukama a používej schopnost zpětné vazby ve prospěch pacienta.“ Clara Lewitová poznamenala: „Pozorování všemi smysly je důležité, abychom našli, co jest, a to i tehdy, když se nám to nehodí.“ Christine Oberrauch připomněla další Lewitovu radu: „Funkční myšlení je důležitější než znalosti pouhých faktů.“ A Clara Lewitová vyslovila přání tatínka: „Pokračujte, zkoumejte, hledejte. Funkční myšlení je na začátku.” (Anotace přednášek najdete na www.ckp-dobrichovice.cz/kalendar, datum 23. 4. 2016).

Současně s konferencí se na Městském úřadě v Dobřichovicích rodila myšlenka pojmenovat po panu profesorovi pěší lávku přes Berounku. Obě akce se nakonec podařilo zkoordinovat. Starosta Města Dobřichovice Ing. Petr Hampl nejdříve zahájil konferenci a po jejím skončení se sešel s účastníky konference a obyvateli Dobřichovic na pravém břehu Berounky, kde v nepřízni deště a větru pronesl projev k slavnostnímu pojmenování lávky. Na starostu navázala dcera pana profesora Anita Bentley-Lewit, která vzpomínala, jak v roce 1969 přišla s rodiči, dvěma sestrami a bratrem do Dobřichovic. Poté se přítomní přesunuli ke střednímu pilíři lávky a zde dcery prof. Lewita Jana Lewitová Vovsová a Anita Bentley-Lewit odhalily plaketu se jménem prof. Lewita.

Při slavnostním ukončení konference zaznělo přání většiny účastníků v budoucnu tento typ setkání opět uskutečnit a vzájemně se podělit o další získané zkušenosti v souvislosti s funkčním přístupem k pacientovi. Členové Nadačního fondu Karla Lewita se budou na tomto setkání velmi rádi podílet.

Adresa ke korespondenci:

Mgr. Michaela Veverková

Katedra RFM, IPVZ Praha

e-mail: afatestace@volny.cz


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se