Recenzia publikácie
„Prehľad neurológie a neurorehabilitácie pre fyzioterapeutov“


Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 22, 2015, No. 3, pp. 169.
Kategorie: Zpráva

Rehabilitácia je historicky používaný názov, ktorý má široký význam. Jedným z hlavných cieľov riešenia zdravotnej politiky je aj koordinované a plynulé úsilie spoločnosti vrátiť jednotlivcovi po zdravotných problémoch sociálnu integráciu. Je to aj etická požiadavka rehabilitačnej liečby, aby pacienti po ukončení akútnej zdravotníckej starostlivosti dosiahli čo najlepšiu kvalitu života. Prvou podmienkou kvality života býva sebestačnosť jednotlivca.

Publikácia „Prehľad neurológie a neurorehabilitácie pre fyzioterapeutov“ Magdalény Hagovskej je prínosom pre odbornú zdravotnícku komunitu fyzioterapeutov. Je napísaná ako učebný text pre študentov fyzioterapie logicky, štylisticky správne s použitím najnovších literárnych zdrojov. Obsahom učebného textu je prehľad neurológie a neurorehabilitácie.

Neurologické ochorenia zanechávajú trvalé následky rôzneho rozsahu hlavne v oblasti mobility, ktoré so sebou nesú ťažké následky. Tieto skutočnosti viedli autorku k rozpracovaniu danej problematiky, ktorej hlavným cieľom je prehľad o etiológii neurologických ochorení, patofyziológii, vyšetrení vo fyzioterapii a možnostiach konzervatívnej liečby. Veľkým prínosom publikácie je to, že autorka upozorňuje na dôležitosť práce s princípmi informovanosti pacienta a príbuzných, včasnosti zahájenia rehabilitačnej liečby, koordinácie profesionálnej spolupráce s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi, pri ktorom sa má uplatňovať holistický a individuálny prístup. Komplexný rehabilitačný proces v neurorehabilitácii zahŕňa fyzioterapiu, ergoterapiu, neuropsychológiu, logopédiu, ale aj iné časti rehabilitácie, ako sú muzikoterapia a arteterapia, ktoré sú v súčinnosti s prácou sociálneho pracovníka.

V publikácii nájdeme terapiu zameranú na mobilizáciu pacienta, ktorá obsahuje hlavne tréning sebestačnosti v rámci nácviku aktivít každodenného života. Zo špeciálnych liečebných metód autorka podrobnejšie rozpracovala facioorálnu terapiu, akrálnu koaktivačnú terapiu a možnosti diagnostiky a tréningu kognitívnych funkcii. Publikácia je druhým rozšíreným a prepracovaným vydaním učebného textu: Prehľad neurológie pre fyzioterapeutov z roku 2011.

Predkladaná publikácia spĺňa všetky náležitosti a určite obohatí záujemcov o množstvo dôležitých poznatkov a vedomostí z danej problematiky.

Doc. PhDr. Zuzana Hudáková, Ph.D.

Katedra fyzioterapie, Fakulta zdravotníctva,

Katolícka univerzita v Ružomberku


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×