STATISTICKÉ VLASTNOSTI NOVÉ ŠKÁLY - SKÓRE VIZUÁLNÍHO HODNOCENÍ FUNKČNÍHO ÚKOLU RUKY U PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ


Statistical Properties of a New Scale - Score for Visual Evaluation of Functional Task of the Hand in Patients after Stroke

The degree of hand affection after stroke differs in different patients and it is therefore necassary to establish the degree of affection of particular individual by means of functional testing. Various tests have been used for testing of the hand function, but their suitability for patients in the acute phase after stroke is doubtful. We therefore recommend a new Scale for the visual evaluation of functional task of the hand. The aim our study was to verify the validity, reliability and objectiveness of the new suggested Scale and its correlation with standardized Jebsen- Taylor test. Forty patients with hemiparesis after stroke of ischemic etiology were included in the study. There were 27 men and 13 women in the cohort. The mean age of the observed patients was 67 years. The entry examination in these patients was performed up to 48 hours after admission and the final examination was made after 8 to 12 days. The examination evaluated the function of the hand with Jebsen-Taylor test and the new Scale. The cohort was randomized by the time period into two halves, the treated and the control group, respectively. A statistical testing of the Scale proved objectiveness, realibility and validity of the method. A statistically significant correlation between the Jebsen-Taylor test and the Scale was proved at p=0.01.

Key words:
stroke, hand, function, scale, rehabilitation


Autoři: L. Hillerová 1;  E. Mikulecká 1;  M. Mayer 1;  I. Vlachová 2
Působiště autorů: Fakulta tělesné kultury UP, katedra fyzioterapie, Olomouc 1;  Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc 2
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 13, 2006, No. 3, pp. 107-111.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Postižení ruky po cévní mozkové příhodě (CMP) se u jednotlivých pacientů liší. K testování funkce ruky se používá řada testů, jejichž vhodnost pro testování v akutní fázi CMP je sporná. Navrhli jsme tedy novou škálu Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky (SVH). Cílem této studie bylo ověřit validitu, reliabilitu a objektivitu škály SVH a její korelaci s Jebsen-Taylorovým testem. Do studie bylo zařazeno 40 pacientů po akutní CMP ischemické etiologie s hemiparézou. Soubor tvořilo 27 mužů a 13 žen. Průměrný věk sledovaných byl 67 let. Vstupní vyšetření proběhlo do 48 hodin po přijetí a výstupní během osmi až dvanácti dnů. Vyšetření hodnotilo funkci ruky pomocí Jebsen-Taylorova testu a škály SVH. Byla prokázána objektivita, reliabilita a validita a statisticky významná korelace škály SVH s Jebsen-Taylorovým testem a škálou SVH (p = 0,01).

Klíčová slova:
cévní mozková příhoda, škála, ruka, rehabilitace


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 3

2006 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se