KLINICKÝ VÝZNAM AKTIVNÍCH JIZEV


Clinical significance of active scars

Active scars are a model of soft tissue lesions. Soft tissues surround everywhere the locomotorsystém.They have to shift and stretch in harmony with joints and muscles. Active scars interfere withthis type of movement thus disturbing the function of the entire motor system. Clinical diagnosis isbased on increased resistance of the surface to stretch, by a thickened fold of deep connective tissue,by impaired mobility against deep tissues in particular bone and resistance palpated in the abdominalcavity, which gives under slight pressure.51 cases are presented which have benn sufficiently followed up, mainly scars after surgery. Thepatients suffered from various types of what is called myofascial pain.Treatment consisted mainly ofsoft tissue manipulation making use of the barrier phenomenon.As lesions of function are multifactorial as a rule, active scares, too, are frequently only one of manyfactors. Therefore its relevance is dicisive. They proved to be highly relevant in 36 cases, only partlyrelevant in 13 and entirely irrelevant in 3 cases.Treatment of active scars is highly effective in a great number of patients, in particular after surgery.If undiagosed and untreated they are an important cause of therapeutic falure and recurrence. It alsowidens the scope of manipulative therapy.

Key words:
active scars, soft tissue lesions, the barrier phenomenon, relevance, impairedfunction of the motor system


Autoři: K. Lewit;  Š. Olšanská
Působiště autorů: Rehabilitační klinika 2. lékařské fakulty UK, přednosta doc. PaeDr. P. Kolář
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 4, pp. 129-132.
Kategorie: Články

Souhrn

Aktivní jizvy mohou sloužit jako model poruch měkkých tkání. Měkké tkáně dokonale obklopujíhybnou soustavu. Musí se proto volně protahovat a vzájemně pohybovat v harmonii s klouby a svaly.Jsou to aktivní jizvy, které narušují tento pohyb a tím narušují funkci celé pohybové soustavy. Klinickyje poznáváme právě tím, že protažitelnost povrchu je porušena, že je změněna podkožní řasa, žejejíhluboké vrstvy se volně proti sobě a proti kosti nepohybujía že v dutině břišníhmatáme rezistenci,která povoluje při jemném stlačování.Vlastní materiál dostatečně sledovaných pacientů obsahuje 51 pacientů, povětšinou operačníchjizev. Šlo při tom o pacienty trpící běžnými bolestivými funkčními poruchami ve všech částechpohybové soustavy. Terapie spočívala v prvé řadě v metodě léčení měkkých částí pomocí fenoménubariéry.Neboť u funkčních poruch jde zpravidla o multifaktoriální onemocnění, tak také jizva může být pouzejedním z faktorů, rozhodující je její relevantnost. Ukázala se jako vysoce relevantní u 36 pacientů,částečně relevantní u 13 zcela bezvýznamná u 3 pacientů.Léčení aktivních jizev bývá vysoce významné a úspěšné u velkého počtu pacientů, zejména pooperacích.Pokud však aktivní jizvy nepoznáváme a neléčíme jsou důležitou příčinou terapeutickéhoneúspěchu a recidiv. Jsou proto významným článkem manipulační léčby.

Klíčová slova:
aktivní jizvy,měkké tkáně, fenomén bariéry, relevantnost,funkční poruchypohybové soustavy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se