PRINCIPY ČASNÉ RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIEKARDIAKŮ PO OPERACÍCH SRDCE V MTO


Principles of early respiratory physiotherapy of cardiacpatients after heart surgeries in MTO.

Physiotherapy after heart surgery focuses on provision of respiratory comfort of the patient, relaxationof postoperative respiratory rigidity and on reduction of the sensation of “thoracic armour” in patientsafter longitudinal sternotomy. Respiratory physiotherapy emphasizes principles of linearity duringslow breathing (so-called principle of velocity). Special expectoration techniques are used (Airwayclearance techniques), such as static breathing techniques, postural drainage (according to Chevaillier)and energy conserving controlled cough (huffing). After initial assisted breathing with the useof localized breathing and inhalation therapy, treatment progresses to resisted breathing. Firstly,resisted inspiration is practiced (with the device TRIFLO), then mainly resisted expiration with theuse of positive expiratory pressure system with oscillation breathing (PEP devices). Physiotherapyafter sternotomy starts with abdominal breathing and gradually adds costoabdominal and costalbreathing.We utilize the dynamics of thoracic spine as well as upper extremities (dynamic breathingtechniques). Very important is fitness training with breathing exercises and subsequent regularrelaxation with the use of autogenic training.

Key words:
longitudinal sternotomy, postoperative respiratory rigidity, principles ofvelocity, linearity of breathing, assisted breathing, postural drainage, huffing, localized breathing,


Autoři: J. Mikula
Působiště autorů: Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná primář MUDr. J. Mikula
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 3, pp. 87-93.
Kategorie: Články

Souhrn

V akutní pooperační fázi je v rehabilitaci kladen důraz na zajištění respiračního komfortu pacienta,relaxaci pooperační respirační rigidity a zbavení pocitu „hrudního krunýře” po podélné sternotomii.V respirační fyzioterapii je preferován princip dechové linearity o pomalé rychlosti (tzv. principvelocity). Jsou aplikovány expektorační techniky hygieny dýchacích cest (Airways Clearance Techniques),statická dechová gymnastika, nácvik autogenní drenáže (dle Chevailliera) a ekonomickyefektivního a kontrolovaného kašle (huffing). Po počátečním asistovaném dýchání, s využitím lokalizovanéhodýchání a inhalační terapie se přechází k rezistovanému dýchání, jak nácviku rezistovanéhoinspiria (trenažér TRIFLO), tak hlavně rezistovaného expiria s využitím tzv. positive expiratorypressure systému oscilujícího dýchání (PEP trenažéry).Z důvodu sternotomie se začíná rehabilitacíbráničního dýchání, postupně se přidává kostoabdominální a kostální dýchání, kde se využívái dynamiky Th páteře a horních končetin (dechová gymnastika dynamická). Nezbytná je kondičnídechová průprava (dechový trénink) a následná pravidelná relaxace s možností využití autogenníhotréninku.

Klíčová slova:
podélná sternotomie, pooperační respirační rigidita, princip velocity,linearita dýchání, asistované dýchání, autogenní drenáž, huffing, lokalizované dýchání,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se