KLINICKÁ TYPOLOGIE NOHY


Clinical typology of the foot .

The system of clinical typology of the foot is developed with the goal to individually organize separatetypes of feet into particular groups. This should help to explain variable incidence of foot malfunctionand variable success with therapy. “Anthropometrical“ methods, based on description of the shape,size or other foot measurements, can only very marginally contribute to the choice of appropriatetherapy.On the contrary, functional typology of the foot can contribute to rational choice of the orthoticinsoles or other therapeutical measures in common and less serious disorders of the foot.Functionaltypology is based on the knowledge of functional anatomy and kinesiology, mainly in relation betweensubtalar and Chopart’s joint and mutual position of the tarsal and metatarsal joints. These characteristicscan significantly affect postural and locomotor function of the foot.

Key words:
foot, kinesiology, typology


Autoři: I. Vařeka 1,2;  R. Vařeková 3
Působiště autorů: Lázně Luhačovice a. s. generální ředitel: ing. J. Krůžela, CSc. 2Katedra fyzioterapie a algoterapie, FTK UP v Olomoucivedoucí: doc. MUDr. J. Opavský 3Katedra fyziologie a funkční anatomie, FTK UP v Olomouci vedoucí: prof. RNDr. J. Riegrová, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 3, pp. 94-102.
Kategorie: Články

Souhrn

Systémy klinické typologie nohy vznikají s cílemuspořádat individuálně různé typy nohou do určitýchskupin a s jejich pomocí vysvětlit např. různou míru výskytu poruch funkce či různou úspěšnostterapie. „Antropometrické“ metody, založené na popisu tvaru a velikosti či dalších rozměrů nohy,mohou jen velmi omezeně přispět k volbě adekvátních léčebných opatření.Naopak funkční typologienohy může být podkladem racionální volby typu ortotických vložek či jiných léčebných opatřeníu běžných a méně závažných poruch funkce nohy. Funkční typologie je založená na poznatcíchfunkční anatomie a kineziologie, především vztahu subtalárního a Chopartova kloubu a vzájemnéhopostavení předonoží a zánoží. Tyto charakteristiky významně ovlivňují posturální a lokomoční funkcinohy.

Klíčová slova:
noha, kineziologie, typologie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se