HODNOCENÍ NEMOCNÝCH PO CÉVNÍ MOZKOVÉPŘÍHODĚ TESTY SOBĚSTAČNOSTI NA LŮŽKOVÉMREHABILITAČNÍM PRACOVIŠTI


E va l u a t i o n o f p a t i e n t s a f t e rc e r e b r o va s c u l a r a t t a c k s by s e l f - s u f f i c i e n c y t e s t s i n a p hy s i o t h e r a p e -u t i c i n - p a t i e n t d e p a r t m e n t

Testing the patient´s condition before and after therapy is an essential part of evaluation of theeffectiveness of therapy in remedial physiotherapy. In an investigated group of 127 patients aftera cerebrovascular attack (CVA) treated in 1997 – 2001 at the in-patient department of the RehabilitationClinic of the Faculty Hospital in Hradec Králové the authors assessed using the FunctionalIndependence Measure (FIM) the extent of altered disability after treatment.The paired t-test proveda highly significant difference between the baseline and final examination. Regression analysisrevealed that the extent of change after treatment is associated with the baseline value of the FIMscore. Testing the extent of disability of patients proves the importance of rehabilitation treatment ofpatients after CVA.

Key words:
stroke, disability, testing, rehabilitation


Autoři: E. Vaňásková 1;  V. Tošnerová 1;  J. Bukač 2
Působiště autorů: Rehabilitační klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta MUDr. V. Tošnerová, CSc. 2Ústav lékařské biofyziky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové, ředitel prof. MUDr. P. Stránský, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2003, No. 2, pp. 60-64.
Kategorie: Články

Souhrn

Testování stavu nemocných před a po terapii je nezbytnou součástí hodnocení efektivity terapiev léčebné rehabilitaci. Ve sledovaném souboru 127 nemocných po cévní mozkové příhodě (CMP)léčených v roce 1997 – 2001 na lůžkovém oddělení Rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice HradecKrálové jsme testem Functional Independence Measure (FIM) měřili velikost změny disability poléčbě. Párový t-test prokázal statisticky významný rozdíl hodnot mezi vstupním a výstupním vyšetřením.Regresníanalýzou jsme zjistili, že velikost změny po léčbě souvisís počátečníhodnotou skóreFIM. Testování velikosti disability nemocných prokazuje význam rehabilitační léčby v terapii nemocnýchpo CMP.

Klíčová slova:
cévní mozková příhoda, disabilita, testování, rehabilitace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se