OPERAČNÍ LÉČBA U PACIENTŮ S DĚTSKOUMOZKOVOU OBRNOU (DMO) A JEJICHMOTORICKÝ VÝVOJ


Surgical Treatment in Patients with Infantile Cerebral Palsyand Motor Development

Indication for surgery in patients with infantile cerebral palsy depends in addition to the orthopaedicfinding on other aspects. One of the important factors, which must be accepted, is the law of motordevelopment, which ensues from the controlling processes of the CNS (3, 4). In this context wedivide the children into locomotion stages and assess the retardation quotient. The latter is the ratiobetween developmental and calendar age. This enables us to assess the locomotion prognosis andto control the motor development in patients with infantile cerebral palsy. Another orientationalelement, which follows up the motor development, is examination of the ability of locomotordifferentiation and primitive reflexology. Assessment of the motor level is projected into selection ofthe age suitable for surgery, selection of the type of operation in relation to its purpose, assessmentof postoperative rehabilitation procedures, and it makes better prediction of the motor consequencesof the surgical operation possible.

Key words:
infantile cerebral palsy, motor development, locomotion stages, retardationquotient


Autoři: P. Kolář
Působiště autorů: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Rehabilitační klinika, Praze 5 – Motol ;  Přednosta: doc. PaedDr. Pavel Kolář
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2001, No. 4, pp. 165-168.
Kategorie: Články

Souhrn

Operační indikace u pacientů s dětskou mozkovou obrnou je závislá vedle ortopedického nálezu nadalších aspektech. Jedním z významných faktorů, který musí být akceptován, jsou zákonitostimotorického vývoje, které vyplývají z řídicích procesů CNS (3, 4). V této souvislosti zařazujeme dětido lokomočních stadií a stanovíme retardační kvocient, který je dán poměrem mezi vývojovýma kalendářním věkem. To nám umožňuje stanovit lokomoční prognózu a kontrolu motorickéhovývoje u pacientů s DMO. Dalším orientačním prvkem sledujícím motorický vývoj je vyšetřováníschopnosti pohybové diferenciace a primitivní reflexologie. Stanovení motorické úrovně se promítádo volby vhodného věku pro operaci, výběru typu operace ve vztahu k jejímu účelu, stanovenípooperačních rehabilitačních postupů a umožňuje lépe predikovat motorický důsledek operačníhovýkonu.

Klíčová slova:
dětská mozková obrna, motorický vývoj, lokomoční stadium, retardačníkvocient

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se