ÚSTUP BOLESTI V OBLASTI POHYBOVÉHOAPARÁTU A DALŠÍ EFEKTY PŘI PODÁVÁNÍPROCEDUR DISTANČNÍ ELEKTROLÉČBY


Regression of Pain of the Locomotor Apparatusand Other Effects Associated with Application of Distance Electrotherapy

Lately, we are the witnesses of a dynamic development of a new form of electrotherapy, the soalleddistant electrotherapy. This method has been developed and patented in the Czech Republic. Distantelectrotherapy is fully in intentions of perspective methods of pulsed electromagnetic (signal)therapies. The method is based on a complete exclusion of invasive or contact electrodes. Byapplication of specific electromagnetic pulses, induced electric currents (Faraday currents) arecreated directly in depth tissues. These currents represent a specific therapeutic element. In thisway, these methods considerably differ from the wellnown therapeutic applications of magnetotherapy and they achieve extraordinal effects in decrease of pain, improving the functional performace and stimulation of growth, regenerative, and healing processes. The submitted workdocuments a considerable abatement of pain and other effects achieved during the treatment ofmany patients during the past of several years.

Key words:
electrotherapy, distant electrotherapy, pulsed electromagnetic fields, loco-motor system, pain, regeneration, osteoporosis


Autoři: K. Pitr;  J. Průcha
Působiště autorů: Soukromá praxe rehabilitační a fyzioterapeutická, Plzeň ;  vedoucí lékař: MUDr. Karel Pitr Sdružení pro lékařskou elektroniku, Plzeň ;  ředitel: doc. ing. Jaroslav Průcha, CSc.
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2001, No. 1, pp. 70-85.
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních letech jsme svědky dynamického rozvoje nové formy elektroterapie – tzv. distančníelektroléčby. Jde o metodu vyvinutou a patentovanou v České republice. Distanční elektroléčba jeplně v intencích perspektivních metod pulsních elektromagnetických (signálních) terapií. Podstatouje úplné vyloučení invazivních nebo kontaktních elektrod. Aplikací specifických elektromagnetickýchimpulsů vznikají přímo v hloubi tkání indukované elektrické proudy (Faradayovy proudy), kteréteprve jsou oním léčebným prvkem. Tím se tyto metody výrazně odlišují i od dobře známýchléčebných aplikací magnetoterapie a dosahují zcela mimořádných efektů při tišení bolestí, přizlepšování funkční výkonnosti a při stimulaci růstových, regeneračních a hojivých procesů. Předložená práce dokladuje výrazný ústup bolesti a další efekty dosažené při léčbě velkého souborupacientů v období několika let.

Klíčová slova:
distanční elektroléčba, signální terapie, pohybový aparát, bolest, hojení,regenerace, neovaskularizace, trofika, osteoporóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se