Eutanazie a rozhodnutí na konci života. Právní aspekty


Autoři: Adam Doležal
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2018; 98(1): 45-46
Kategorie: Recenze

Praha: Academia 2017. ISBN 978-80-200-2687-3, 284 s., cena neuvedena

Eutanazie je v posledních letech intermitentním evergreenem vysoce emotivních diskuzí nejen na odborných fórech, ale i ve veřejném prostoru. Nepochybně se jedná o závažný medicínský, morální a ve svém důsledku citlivý lidský problém, jehož příčinu lze především spatřovat v existenci předpokládaného nebo reálně komplikovaného a bolestivého závěru života. Ke škodě věci jsou uvedené diskuze stále zatíženy nejen nepřesně používanou a matoucí terminologií tak komplikovaného jevu, jakým jsou nejrůznější formy eutanazie, ale také podobně zavádějícími argumenty z oblasti nejrůznějších zahraničních právních úprav této věci. Proto lze uvítat srozumitelnou monografii právníka Adama Doležala, jejímž obsahem jsou jednak některé teoretické úvahy a jednak přehled legislativy týkající se eutanazie ve vybraných zemích, které budou nepochybně zajímat lékaře.

Po předmluvě Heleny Krejčířové se ze stručného úvodu autora (kap. 1) dovídáme podstatnou věc – a totiž, že na jeho knihu budou navazovat další, stejně tematicky zaměřené monografie z pera filozofů Davida Černého, Josefa Kuře a Tomáše Hříbka. Zbývá doplnit, že autor pracuje v Ústavu státu a práva AV ČR, konkrétně v Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. Tamní odborníci se věnují nejrůznějším problémům bioetiky dlouhodobě, o čemž svědčí celá řada jimi vydaných monografií a tematicky organizovaných konferencí. Pro lékaře může být inspirující i jejich internetový časopis www.ilaw.cas.cz/medlawjournal.

Druhá kapitola recenzované monografie má název „Terminologie a teoretické otázky“. Za pozornost stojí nejen pečlivě vypracovaný přehled termínů týkajících se eutanazie, ale též princip dvojího účinku, se kterým se lékaři často setkávají, stejně jako koncept medicínsky marného postupu z hlediska práva.

V dalších kapitolách je prezentována příslušná legislativa v Nizozemsku (kap. 3), Belgii (kap. 4), Švýcarsku (kap. 5), Německu a Francii (kap. 6) a konečně i v České republice (kap. 7). Vzhledem k přetrvávajícímu přesvědčení mnohých lékařů, ale i novinářů, případně politiků, že v Nizozemí je asistovaná sebevražda uzákoněna, doporučuji věnovat pozornost podstatnému rozdílu mezi dekriminalizací eutanazie (Nizozemí) a jejím uzákoněním (např. Belgie). „Česká cesta“ (kap. 7) hledání konsenzuálního stanoviska ve věci eutanazie a následných právních změn či úprav je autorem dobře popsána včetně (ne)možností nezahájení nebo nepokračování v život udržující léčbě, odpojení od přístrojů a nepřímé eutanazie. Za mimořádně přínosné považují ty pasáže (nejen v této kapitole), které se týkají kategorií autonomie pacienta a prospěchu (benefice) z navrhované nebo zahájené léčby. S ohledem na „českou cestu“ lze souhlasit se závěrečným konstatováním A. Doležala, že „privilegovaná skutková podstata trestního usmrcení ze soucitu, případně usmrcení na žádost (eventuálně obou dvou)“ by měla najít oporu i v naší legislativě. Už proto, že přes všechny názorové rozdíly je na ní většinová odborná shoda.

Není pochyb o tom, že problematika eutanazie je multioborová a následně celospolečenská, a že by se tudíž měli reprezentanti zainteresovaných odborníků a názory „těch druhých“ vzájemně znát. Vzhledem k tomu, že se v praxi realizuje spíše oborová uzavřenost, považuji za vhodné a přínosné upozornit právě na Doležalovu mimořádnou knihu, která by mohla lékařům „uniknout“. Zbývá doplnit, že Doležalova monografie dobře doplňuje názory především lékařů, ale i několika právníků, zveřejněných v knize Eutanazie pro a proti, která vyšla v rámci edice celoživotního vzdělávání České lékařské komory (Ptáček R., Bartůněk P. a kol. Praha: Grada Publishing 2012).

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Fakulta humanitních studií UK

U Kříže 8, 158 00 Praha 5

e-mail: haskovcova@fhs.cuni.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se