Péče o psychiku onkologicky nemocných


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2016; 96(5): 247-248
Kategorie: Recenze

Olga Dostálová

Péče o psychiku onkologicky nemocných

Praha: Grada Publishing 2016, s. 166, 249 Kč

ISBN 978-80-247-5706-3 (print), ISBN 978-80-271-9255-7 (pdf), ISBN 978-80-271-9256-4 (ePub)

Autorkou práce je zkušená lékařka – onkoložka a pedagožka MUDr. Olga Dostálová. Pracovala 35 let s onkologicky nemocnými jako radioterapeutka a po odchodu do důchodu nyní již 16. rokem učí na Pražské vysoké škole psychosociálních studií základům medicíny. V odborném světě je známa tím, že celoživotně spojovala při léčbě nemocných lékařský a psychologický pohled a takto předjímala psychoonkologii. Za pozornost stojí i dnes její publikace Psychoterapeutické přístupy k onkologicky nemocným (Praha: Avicenum), která vyšla již v roce 1986.


V knize Péče o psychiku onkologicky nemocných autorka zejména využívá své bohaté praktické klinické zkušenosti s léčebnou péčí o onkologicky nemocné a jejich rodiny – a to ve zpětném pohledu a s odstupem někdy i několika desetiletí. To je velni cenné, toto srovnání, co bylo a co jest. Je zřejmé a z obsahu knihy vyplývá, že problematika onkologicky nemocných je principielně vždy záležitostí biomedicínskou, psychosociální a také duchovní. Teprve při zahrnutí a v součinnosti těchto dimenzí lze nazvat naše úsilí a činnost komplexním přístupem a léčbou.

Cílem recenzované práce, která je primárně určena zdravotním sestrám pracujícím v onkologických zařízeních, je pomoci se orientovat v problematice pacientů a jejich rodin, což je předpokladem vhodné péče. Důraz je položen na psychice nemocných, na komunikaci a jednání s nimi. Pro zdravotní sestru u lůžka je komunikace naprosto zásadní dovedností, protože právě ona přichází s pacienty do nejdelšího kontaktu. Zároveň je v knize dán větší prostor i subjektivně náročné situaci zdravotních sester, neboť se setkávají pravidelně s lidmi v hraničních životních situacích – při progresi choroby a mnohdy i při jejich odchodu ze života. V knize se dovídáme o způsobech, jak se s těmito náročnými situacemi vyrovnávat, jak je řešit a jak čelit syndromu vyhoření a pracovnímu vyčerpání.

Autorka MUDr. Olga Dostálová publikaci rozdělila do deseti kapitol, závěrempak zařadila na 13 stranách seznam literatury a na 4 stranách věcný rejstřík. K přiblížení této, pro zdravotníky obecně velmi užitečné publikace, uvádím jednotlivé kapitoly a v závorce některé vybrané podkapitoly.

  1. Motivace k volbě povolání zdravotní sestry, očekávání a první dojmy při nástupu do zaměstnání (motivace k volbě povolání, příklady motivací k volbě povolání lékaře, motivace k volbě povolání zdravotní sestry…)
  2. Význam osobního života a rodinného zázemí pro výkon zdravotnického povolání (některé zajímavosti z vývoje ošetřovatelství, práce a soukromý život v současnosti, samota a osamělost…)
  3. O komunikaci obecně a ve zdravotnictví (způsoby komunikace, několik příkladů chybné komunikace z praxe, komunikace a zdravotní porucha, následky poruch komunikace, iatrogenie a zdravotnická laborogenie…)
  4. Vztahy, komunikace a spokojenost členů pracovního týmu (vlastnosti výhodné pro komunikaci v kolektivu, uvědomění si případných vlastních nedostatků, poruchy osobnosti, ukázky některých komunikačních strategií…)
  5. Vliv zhoubné nádorové nemoci na psychiku pacienta a působení sestry (psychoonkologie, postoje pacienta k nemoci, psychický stav pacienta s nádorovým onemocněním, současné možnosti péče o pacienta lékařem a sestrou, psychoneuroimunologie, terapeutický vztah…)
  6. Paliativní léčba a péče (úkoly sestry v paliativní péči, emocionální stav pacienta v souvislosti s paliativní léčbou, zajištění přiměřených informaci, tanatologie a eutanazie, intrapsychické fenomény na okraji smrti…)
  7. Stres, emoční vyčerpání a profesionální deformace zdravotnických pracovníků (stadia vedoucí k syndromu vyhoření, příznaky syndromu vyhoření, řešení syndromu vyhoření, balintovské skupiny…).
  8. Podávání informací (příklady některých komunikačních strategií, přístupy k alternativní léčbě, epidemiologie a etiologie zhoubných nádorů, způsoby přijetí informace o nemocném jeho rodinným příslušníkem…)
  9. Techniky zvládání vlastní psychiky u sestry a možnost jejich uplatnění u nemocného (relaxace, koncentrace, vizualizace, imaginace, meditace, přirozené stavy vědomí prozkoumané vědou, změněné stavy vědomí dosahované psychoterapií, transcendence…)
  10. Stručný přehled některých psychoterapeutických metod použitelných v onkologii (empatický přístup, racionální a kognitivní psychoterapie, náhledová psychoterapie, sugestivní psychoterapie, relaxační a imaginační techniky používané v psychoterapii, tréninkové metody, nápodoba, skupinová terapie, rehabilitační kroužky a pacientské kluby…).

Hlavní přínos publikace vidím v tom, že názorně a vysoce fundovaně tematizuje situaci a práci zdravotní sestry v onkologických zařízeních – a to i v širších souvislostech (např. osobního života). Pokud jsem správně informován, je to vůbec prvá knížka v našem písemnictví na toto téma. Napsána je jasně, čtivě, nalezneme v ní objasňující příklady, kazuistické zlomky a je proložena autorčinými klinickými zkušenostmi i úvahami z oblasti etiky. Místy má ráz příručky, neboť jsou uváděny způsoby žádoucího (i méně žádoucího) jednání s objasněním jejich zdrojů a možností případné nápravy. Publikace má také širší záběr, jelikož přesvědčivě a zejména na základě klinické praxe argumentuje pro nezbytnost komplexního přístupu při léčbě a péči o onkologicky nemocné, který autorka sama ve své klinické praxi uplatňovala. Zaměření MUDr. Olgy Dostálové a celé knihy plně odpovídá dnešnímu pohledu na problematiku osob vážně nemocných. Kupříkladu v onkologii se stává cílená a individualizovaná biologická léčba mimořádně důležitým a účinným postupem. Zároveň však má dobrý psychický stav nemocného zásadní význam na kvalitu jeho života, dopad na snášení léčby – a spolupráci se zdravotníky. Bylo prokázáno, že určité osobnostní charakteristiky pacienta, jeho postoje (tzv. bojovná nastavenost – Fighting Spirit) a akceptující, podpůrné rodinné zázemí velmi příznivě (a někdy zásadním způsobem) ovlivňují průběh a výsledek léčby. Pro zajímavost: příčinný vztah mezi psychologickými faktory a vznikem nádorového onemocnění však nebyl dosud prokázán, na rozdíl od vlivu psychologických proměnných na průběh onemocnění. Vzpomeňme v této souvislosti na poznatky psychoneuroimunologie, psychoendokrinologie a teorii psychobiologického stresu (zejména působícího traumaticky).

Recenzovaná kniha onkoložky a pedagožky MUDr. Olgy Dostálové je publikace, již lze vřele doporučit nejen zdravotním sestrám pracujícím v onkologických zařízeních, nýbrž všem zdravotníkům, kteří se v klinické praxi s takto postiženými (a není jich málo) setkávají. Je tak přínosným čtením i pro praktické lékaře.

prof. PhDr. Jan Vymětal

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK

Karlovo nám. 40,

128 00 Praha 2


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se