197. zasedání výboru World Medical Association (WMA)


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(3): 159
Kategorie: Zprávy

Tokyo, 21. až 27. dubna 2014

Zasedání Výboru se zúčastnilo přes 300 delegátů z 28 zemí světa. Zasedání organizovala Japan Medical Association (JMA). Zasedání (i ubytování) se konalo v hotelu Nikko Tokyo.

JMA zajistila perfektní podmínky odborné i společenské. Význam zasedání byl zdůrazněn vystoupením viceguvernéra Tokya, ministra zdravotnictví Japonska a hlavně v poslední den vystoupením předsedy vlády Japonska pana Šinzó Abe.

Odborný program byl velmi bohatý a týkal se všech aspektů funkce WMA. Zahájení zasedání předcházelo setkání Komise o vlivu klimatu na zdraví. Komisi předsedal dr. Chin z Jižní Koreje. Hlavní referát měla prof. L. Nathanson (GB), která podala přehled a vedla diskuzi. Komise se zúčastnili dr. Wilson z USA (bývalý prezident WMA a AMA), paní Menes (generální sekretářka AMA), dr. Brettenthaler z Rakouska, dr. Snædal (Island) a já. Tématem bylo „Climate and Health“. V diskuzi jsem uvedl, že by bylo vhodné studovat vlivy změn klimatu na jednotlivé orgánové fyziologické a patologické jevy. Návrh byl přijat a byl jsem vyzván k práci na tomto poli. Navrhl jsem užívat název „climate stress“.

Prof Yank Coble, bývalý prezident WMA a AMA, a prof. Jaroslav Blahoš, předseda ČLS JEP a rovněž bývalý prezident WMA
Obr. 1. Prof Yank Coble, bývalý prezident WMA a AMA, a prof. Jaroslav Blahoš, předseda ČLS JEP a rovněž bývalý prezident WMA

Finanční přehled podal hlavní pokladník pan A. Halmayr, který zdůraznil nutnost hledat úspory. Jednou z nich je převést časopiseckou formu World Medical Journal na elektronickou formu. Několik delegátů (včetně mne) bylo vyzváno, aby do posledního tištěného čísla WMJ přispěli článkem o svých názorech na funkci WMA a historickými vzpomínkami z účastí na dosavadních sjezdech, zejména z hlediska názorů bývalých prezidentů WMA.

Byla zdůrazněna i finanční kázeň členských států zastoupených ve WMA. Jejich počet stoupl na 105 států světa. Bylo oznámeno přijetí Itálie a Guiney. Napříště budou určeny pevné výdaje pro zasedání Councilu a General Assembly, které nesmějí být překročeny.

Byly schváleny návrhy plánovací komise, zejména bližší kontakty s World Veterinary Association (WVA). K této otázce jsem poznamenal, že tento bod byl již schválen na WMA Assembly před 3 roky. Na sjezdu WVA, který se konal v Praze v roce 2013, nebyla WMA zastoupena. Dr. Yokokura, prezident JMA, uvedl, že Japonská lékařská asociace již má smlouvu o spolupráci s WVA. V roce 2015 se bude konat sjezd s tématem „One Health“.

Opakovaně byla zdůrazněna nutnost většího povědomí činnosti WMA mezi národními asociacemi. V diskuzi jsem se zmínil o českém překladu Helsinské deklarace ze Seoulu a Fortalezy.

V plánu je uskutečnění Valného shromáždění WMA v Moskvě, eventuálně ve Francii, v Chicagu (2017) a Reykjavíku (2018). Diskuze se rozvinula ohledně konání sjezdu v Moskvě, jednak z dosud nejasných finančních podmínek, jednak ohledně situace na Ukrajině. Dr. Michajlov, delegát Ruska, přislíbil poslat zprávu o finančním zajištění do 15 dnů. Nebude-li zpráva dodána, bude se sjezd konat v Paříži. Bylo oznámeno, že slavnostní zasedání k 50. výročí prvního vydání Helsinské deklarace se bude konat 11. listopadu 2014 v Helsinkách za přítomnosti prezidenta Finska.

V etické komisi bylo mimo jiné poukázáno na nevhodné zapojení lékařů do tzv. reality show. Dále bylo jednáno o tzv. sociálních determinantách zdraví. V diskuzi jsem se zmínil o úloze stresu ve vulnerabilních sociálních společenstvech, tak jak jsem na to již upozornil na Valném shromáždění ve Fortaleze v roce 2013.

Opakovaně bylo poukázáno na vliv znečistěného ovzduší na zdraví. Francouzští delegáti hovořili o tzv. dětech ulice. Poznamenal jsem, že v Manile se vžilo smutně ironické rčení „home street home“, a obecně se jednalo i o bezdomovectví.

Velká diskuze se rozvinula o lékařském vzdělávání. Zavedení tzv. globálních standardů pro zlepšené vzdělávání lékařů je zatím utopií. Aktuální stav řeší WMA spolu s World Federation of Medical Education (WFME). Ke spolupráci byli vyzváni bývalí prezidenti WMA a předsedové Výboru. Rád jsem tuto funkci přijal.

K návrhům na další jednání jsem přednesl příspěvek o rizicích nedostatečnosti vitaminu D. Návrh byl přijat, ale při plném programu byl přesunut na další zasedání.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda ČLS JEP


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se