Prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc.
*29. 7. 1923 †4. 1. 2013


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2013; 93(1): 33
Kategorie: Aktuality/fejeton/historie

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v nedožitých 90 letech zemřel pan profesor MUDr. Miroslav Fára, DrSc., významný představitel české plastické chirurgie, pokračovatel a jeden z posledních žáků prof. Františka Buriana a dlouholetý přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.


Prof. M. Fára se narodil 29. července 1923 v Pelhřimově, kde získal základní i středoškolské vzdělání, maturoval v roce 1941. V roce 1949 úspěšně ukončil svá studia na lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Poté do roku 1955 pracoval v nemocnici v Jindřichově Hradci, krátce na interním oddělení a poté na chirurgii a gynekologii.

V roce 1955 byl přijat na Kliniku plastické chirurgie v Praze jako sekundární lékař. Měl možnost po dobu 10 let pracovat pod vedením profesora Buriana a později pod vedením jeho následovníků prof. Karfíka a prof. Peškové. V roce 1964 byl jmenován odborným asistentem a v roce 1965 získal titul kandidáta věd, v roce 1965 byl jmenován docentem, v roce 1970 získal titul doktora věd a v roce 1976 byl ustanoven profesorem plastické chirurgie.

Své profesionální zkušenosti si rozšířil během dlouhodobých studijních pobytů ve Švédsku a USA. Navštívil řadu významných zahraničních pracovišť ve Spojených státech amerických, Kanadě, Japonsku, Austrálii, Singapuru, Thajsku, Brazílii, Mexiku, Peru a Indii, kam byl zván přednášet.

V roce 1975 se stal přednostou Kliniky plastické chirurgie v Praze, kterou vedl až do roku 1992. V té době rovněž vedl II. oddělení Institutu experimentální medicíny Československé akademie věd, které se zabývalo problematikou vrozených vad a popálenin.

Publikoval přes 200 vědeckých článků z různých problematik plastické chirurgie a byl spoluautorem jedenácti monografií. Profesor Fára se účastnil řady zahraničních i domácích kongresů a sympozií, kde přednesl téměř 300 přednášek. Zvláštní pozornost zasluhují jeho práce zabývající se problematikou obličejových rozštěpů. Jeho anatomické studie mají světovou prioritu a jsou uváděny v nejvýznamnějších světových publikacích zabývajících se touto problematikou. Je rovněž prvním autorem, který popsal nový syndrom „Dysmorphia otofaciocervicalis“.

Prof. Fára byl členem korespondentem Československé akademie věd, čestným členem České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP a mnoha zahraničních lékařských společností. Jako jediný reprezentant tehdejší východní Evropy byl v letech 1975–1983 zvolen členem výkonného výboru International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. Oceněním jeho celoživotní práce a přínosu pro plastickou chirurgii bylo pozvání na kongres American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons v roce 1992, kde přednesl výroční Maliniac Lecture. Byl nositelem řady dalších ocenění domácích i zahraničních.

V profesorovi MUDr. Miroslavu Fárovi, DrSc. ztrácí česká plastická chirurgie významnou osobnost, mimořádného učitele i mezinárodně uznávaného odborníka.

Čest jeho památce.

doc. MUDr. Miroslav Tvrdek
přednosta Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV

Česká lékařská společnost JEP, jejímž byl pan profesor Miroslav Fára dlouholetým členem, se připojuje k projevům soustrasti nad jeho skonem.

Za ČLS JEP

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se