Katetrizační ablace fibrilace síní v roce 2007


Catheter ablation for atrial fibrillation in 2007

Atrial fibrillation (AF) is the most frequent clinical arrhythmia in humans and its prevalence is continuously increasing. Frequent failures of drug therapy have contributed to the development of non-pharmacological methods of treatment. In addition to surgical ablation, several strategies of catheter ablation have been gradually introduced. These consist of the application of radiofrequencies into proximal segments of pulmonary veins, their vestibules and the posterior wall of the left atrium and/or into regions with fractionated potentials. The main goal is to electrically isolate foci in muscular sleeves around pulmonary veins that trigger arrhythmia or to modify a substrate in atrial myocardium, especially in the vestibular regions of pulmonary veins.

There is also a growth in experience with the treatment of chronic AF. The efficacy in curing AF ranges between 70-90 %, according to the population studied, treatment technique, follow up strategy and frequency of follow up visits. Curative catheter ablation for AF has crossed over from the clinical experimental stage and has become standard procedure in selected centres. Novel techniques are being studied in order to make the procedure simpler and faster. Catheter ablation even has the potential to become the first line treatment in many patients with AF.

Key words:
atrial fibrillation, catheter ablation, heart failure.


Autoři: J. Kautzner
Působiště autorů: Klinika kardiologie ;  Přednosta: Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC ;  Institut klinické a experimentální medicíny Praha ;  Ředitel: MUDr. Štefan Vítko, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2007; 87(2): 86-91
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Fibrilace síní (FS) je nejčastější klinickou arytmií u člověka. Její výskyt se neustále zvyšuje. Četná selhání farmakoterapie vedla k rozvoji nefarmakologických metod léčby. Kromě chirurgických technik bylo postupně vypracováno několik strategií katetrizační ablace, které spočívají v aplikaci radiofrekvenčního proudu do proximálních segmentů plicních žil, do oblasti jejich vestibulů a zadní stěny síně, případně do oblastí s frakcionovanými potenciály. Jsou zaměřeny buď elektrickou izolaci ložisek ve svalovině plicních žil, která arytmii spouštějí, nebo na modifikaci substrátu v síňové svalovině, zejména v oblasti vestibulů plicních žil. Množí se i zkušenosti s léčbou chronických forem FS. Účinnost v odstranění FS se pohybuje okolo 70–90 % podle studované populace nemocných, pouÏžté techniky, způsobu sledování efektu léčby a četnosti kontrolních vyšetření. Kurativní katetrizační ablace FS tedy překročila hranice klinického experimentu a stala se na vybraných pracovištích standardním výkonem. V současnosti jsou studovány další techniky, které by měly usnadnit a urychlit provedení výkonu. Katetrizační ablace má potenciál stát se dokonce metodou první volby u řady nemocných s FS.

Klíčová slova:
fibrilace síní, katetrizační ablace, srdeční selhání.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se