Epidemiologický prehľad spotreby alkoholu v SR a ČR


Epidemiological overwiew of alcohol consumption in SR and CR

The article gives an overview of actual epidemiologic data on alcohol consumption in Slovakia (SR) and the Czech Republic (CR) based on data from the WHO, and shows the position of SR and CR in alcohol consumption tables for the world and Europe. CR and SR are amongst the countries with the highest alcohol consumption in Europe (2nd and 11th place) and in the world (3rd and 13th place). Trends have shown increasing alcohol consumption in SR and CR since 1990, especially in youth and females. Over the past 40 years, Slovakia has recorded a 10-fold increase in mortality from liver cirrhosis in males and a 4-fold increase in females. The rising mortality from liver cirrhosis since 1990 in SR is the consequence of an increase in the consumption of illegal (non-registered) alcohol. In the Czech Republic, alcohol consumption has increased by 67% in the past 40 years. The article outlines trends in consumption per kind of preferred drink. In beer consumption, the Czech Republic is number one both in Europe and in the world, SR ranks 10th in Europe. In spirit consumption, SR ranks 5th, and CR 6th in Europe. In wine consumption, CR occupies the 22nd place, and SR the 31st place in Europe. The paper shows the risks and protective effects of alcohol, describes the borderline between safe and harmful alcohol dose, and presents actual trends of alcohol consumption in European, Slovak and Czech youth.

Key words:
alcohol consumption, effects, Czech Republic, Slovak Republic, youth.


Autoři: M. Szántová
Působiště autorů: Prednosta: prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. ;  III. interná klinika LFUK, FNsP pracovisko Kramáre, Bratislava, SR.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(7): 374-380
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Práca podáva prehľad aktuálnych epidemiologických údajov o spotrebe alkoholu v SR a ČR podľa údajov WHO a ukazuje postavenie SR a ČR vo svetovom a európskom rebríčku spotreby. Česká a Slovenská republika sú krajinami s najvyššou spotrebou alkoholu v Európe (2. a 11. miesto) i vo svete (3. a 13. miesto). Doterajšie trendy potvrdili vzrastajúcu spotrebu alkoholu v SR i ČR po r. 1990, so vzrastom u mládeže i u žien. Na Slovensku sa za 40-ročné obdobie zistil 10-násobný vzostup mortality na cirhózu pečene u mužov a 4-násobný u žien. Zvýšený nárast mortality na cirhózu po 90. rokoch na Slovensku je dôsledkom zvýšeného podielu neregistrovanej spotreby alkoholu. V Českej republike za 40 rokov vzrástla spotreba alkoholu na obyvateľa o 67 %. Práca uvádza trendy spotreby podľa druhu preferovaného nápoja. V spotrebe piva je na 1. mieste vo svete i v Európe ČR, SR je na 10. mieste v Európe. V spotrebe liehovín je SR na 5. mieste a ČR na 6. mieste v Európe. V spotrebe vína je ČR na 22. mieste, SR na 31. mieste v Európe. Práca poukazuje na rizikové a protektívne účinky alkoholu, popisuje hranicu medzi bezpečnou a rizikovou dávkou alkoholu a zoznamuje s aktuálnymi údajmi o nepriaznivých trendoch spotreby u európskej, slovenskej a českej mládeže.

Kľúčové slová:
spotreba alkoholu, účinky, Česká republika, Slovenská republika, mládež.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2006 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se