Aktuální situace v užívání návykových látek v ČR a založení nového oboru adiktologie


Topical situation in use of addictive substances in CR and foundation of the new discipline of addictology.

In 2005 the new discipline of addictology came into existence. It is based on a so-called multidisciplinary approach to substance use and its causes, context and impact. Addictive substances pose significant health, social, legal and economic risks for both society and individuals. Since 1989 many changes in substance use have occurred. The consumption of legal addictive substances (such as alcohol and tobacco) has shown a continuously increasing tendency. The drug scene involving illicit substances has seen dramatic changes which have resulted in the virtual extinction of its previous nature and the rise of a drug scene operating on a commercial basis, which is a pattern we know from the Western European countries. The authors of this paper summarize current basic data reflecting the use of both types of addictive substances and point out that the so-called recreational users are the group which is the least covered by research although, statistically, it is the largest group of users. A major proportion of this group never becomes directly engaged with treatment programmes or serves a prison sentence, and, in terms of public health, insufficient attention has been paid to this group.

Key Words:
Legal substances, illicit substances, use, epidemiologic indicators, addictology.


Autoři: M. Miovský;  L. Miovská
Působiště autorů: Centrum adiktologie při Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(3): 138-143
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

V roce 2005 vznikl nový obor adiktologie. Založen je na tzv. mezioborovém přístupu k užívání návykových látek, jeho příčinám, souvislostem a dopadům. Návykové látky představují pro společnost i jednotlivce významná rizika ze zdravotního, sociálního, právního i ekonomického úhlu pohledu. Po r. 1989 došlo v užívání návykových látek k mnoha změnám. Spotřeba legálních návykových látek (alkoholu a tabáku) má průběžně narůstající trend. Na drogové scéně s nelegálními návykovými látkami došlo k prudkým změnám, které vedly prakticky až k úplnému zániku její původní podoby a vzniku drogové scény postavené na komerční bázi tak, jak ji známe ze západoevropských zemí. Autoři shrnují základní aktuální údaje o stavu užívání obou skupin návykových látek a upozorňují přitom na fakt, že výzkumně nejméně probádanou a současně statisticky nejpočetnější je skupina tzv. rekreačních uživatelů návykových látek. Její větší část s léčebnými programy ani výkonem trestu nikdy za život nepřijde do přímého kontaktu a z hlediska veřejného zdraví je této skupině věnována nepřiměřeně malá pozornost

Klíčová slova:
Legální návykové látky, nelegální návykové látky, užívání, epidemiologické indikátory, adiktologie.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×