Může být Helicobacter pylori jedním z etiologických faktorů při vzniku nádorů orofaryngu?


Can Helicobacter pylori be one of the etiological factors of oropharyngeal carcinogenesis?

Helicobacter pylori (HP) is a well known gastric pathogen. It plays a major role in the pathogenesis of chronic gastritis, duodenal and gastric ulcers, adenocarcinoma, gastric MALT lymphoma and a number of other diseases. HP infection is the most common bacterial infection worldwide. Recent studies have explored the relationship between HP and the oral cavity. The upper aerodigestive tract could be directly exposed to the bacterium by gastroesophageal reflux (GER). It is supposed that HP infection could cause the same immunological changes in the oropharyngeal mucosa as in gastric mucosa, and contribute to the progression of oropharyngeal diseases. HP can induce the production of different cytokines and regulatory molecules, which could promote carcinogenesis (e.g. spinocellular carcinoma) of the oropharynx. Some studies have confirmed presence of HP in dental plaque. Only a few studies have explored the presence of HP in tonsilar tissue, where mucosa associated lymphatic tissue (MALT) is present similarly as in gastric mucosa. The results of these studies were inconsistent. The question of persistence of HP in tonsilar tissue and its role in the pathogenesis of oropharyngeal diseases still remains unclear.

Key words:
Helicobacter pylori, spinocellular carcinoma, NO synthase, Epithelial Growth Factor – EGF, Transforming Growth Factor –TGF


Autoři: P. Lukeš 1;  J. Astl 1;  I. Šterzl 2;  B. Potužníková 2;  D. Veselý 1;  J. Betka 1
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole a katedra IPVZ Přednosta: Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 1;  Ústav imunologie a mikrobiologie 1 . LF UK a VFN Přednosta: 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(11): 627-630
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Helicobacter pylori (dále HP) je známým patogenem především v žaludku, a je nejčastěji se vyskytující infekcí v populaci. V literatuře je udáván přímý vztah infekce HP a chronické gastritidy, vředové choroby, žaludečního adenokarcinomu, MALT lymfomu, ale i dalších onemocnění. V poslední době bylo publikováno několik prací zabývajících se vztahem HP a onemocnění dutiny ústní. Oblast orofaryngu může být vystavena působení HP cestou gastroezofageálního refluxu. Předpokládá se, že infekce HP zde může vyvolávat obdobné imunitní změny jako v žaludku, a tím přispívat k rozvoji různých patologií. HP je schopen ovlivnit produkci různých cytokinů a regulačních molekul, které mohou působit při rozvoji nádorového onemocnění (např. spinocelulárního karcinomu) orofaryngu. Několik studií prokázalo přítomnost HP v zubním plaku. Jen ojedinělé studie zkoumaly přítomnost HP v tonzilách, kde se podobně jako v žaludku jedná o lymfatickou tkáň vázanou na sliznici (MALT). Tyto studie přinesly rozporuplné výsledky. Otázkou zůstává, zda může HP přežívat ve tkání patrových tonzil a zda se zde účastní rozvoje patologických procesů.

Klíčová slova:
Helicobacter pylori, spinocelulární karcinom, NO syntázy, epitelový růstový faktor - EGF, transformující růstový faktor - TGF


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2006 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×