Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP


Indications of allogeneic and autologous haematopoietic cells transplantation – Recommendations of the Czech Society of Haematology and Czech Society of Oncology of the J. E. Purkyně Czech Medical Association.

The last recommendations for indications of haematopoietic cells transplantation were published by the Czech Society of Haematology and Czech Society of Oncology of the J. E. Purkyně Medical Association in the year 1997. Regarding the rapid scientific and technical development on this field an up-to-dated version of the previous report has been prepared by authors on behalf of both professional societies. Recommendations introduced in this article arise particularly from the current practise of European transplant centres and from recommendations published by the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) until now. The aim of this report is to bring first of all to hospitals not involved directly into the haematopoietic cell transplantations a guide to their correct and welltimed indication at present.

Key words:
haematopoietic cells, transplantation, indications


Autoři: V. Koza 12;  P. Cetkovský 3;  E. Faber 4;  R. Hájek 5;  K. Indrák 4;  E. Ivašková 6;  L. Jebavý 7;  P. Jindra 1,2;  T. Kozák 8;  J. Mayer 5;  P. Sedláček 9;  J. Starý 9;  M. Trněný 10;  A. Vítek 3;  J. Vorlíček 5;  P. Žák 7
Působiště autorů: Hematologicko-onkologické oddělení FN, Plzeň, Přednosta: prim. MUDr. Vladimír Koza 1;  I. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Přednosta: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 10;  Český národní registr dárců dřeně, Plzeň, Vedoucí lékař: prim. MUDr. Vladimír Koza 2;  Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Ředitel: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 3;  Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc, Přednosta: prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 4;  Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, Přednosta: prof. MUDr. Jiří Vodiček, CSc. 5;  Český registr dárců kostní dřeně, Praha, Vedoucí registru: MUDr. Eva Ivašková, CSc. 6;  II. interní klinika OKH FN, Hradec Králové, Přednosta: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 7;  Oddělení klinické hematologie FN KV, Praha, Přednosta: doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph. D. 8;  Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN, Praha-Motol, Přednosta: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. 9
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2006; 86(11): 611-618
Kategorie: Přehledy

Souhrn

Poslední indikační doporučení k transplantacím krvetvorných buněk byla vydána Českou hematologickou a Českou onkologickou společností ČLS JEP v roce 1997. S ohledem na vědecký i technický rozvoj v této oblasti byla v zastoupení obou odborných společností autory připravena aktualizovaná verze původního sdělení. V článku uvedená doporučení vychází především ze současné praxe evropských transplantačních center a z dosud publikovaných doporučení Evropské skupiny pro transplantace krve a kostní dřeně (EBMT). cílem práce je poskytnout především pracovištím, která transplantace neprovádějí, návod k jejich správné a včasné indikaci v současné době.

Klíčová slova:
krvetvorné buňky, transplantace, indikace


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2006 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se