Chronická hepatitida C Retrospektivní studie 225 pacientů


Chronic hepatitis C

In a retrospective study of 225 anti-HCV positive cases of chronic hepatitis C in the years 1993–2003, 83 (37%) patients received blood transfusion prior to the year 1992, and 39 (17%) were i.v. drug addicts. The authors evaluated anamnestic data on viral hepatitides B and C, alcohol intake, blood transfusion, i.v. drug addiction, internal and surgical affections. Histological examination of the liver had been performed in 129 (57%) patients. Serology was carried out by 3rd generation ELISA methods, HCV RNA was detected by the polymerase chain reaction method. Results: Acute or chronic hepatitis C suffered only 8.4% of the patients, alcohol was consumed by 45%, the most frequent ailments were obesity, cholelithiasis, and hypertension, and of surgical intervention it was gall bladder surgery, accidents, resection of the stomach and intestines. Drug addicts were significantly younger than subjects with blood transfusion (p < 0.001). Almost 40% of patients had clinically diagnosed liver cirrhosis. Cirrhotic patients had significantly higher mean activities of AST than ALT, and lower thrombocyte counts (both p < 0.01) than patients without cirrhosis. HCV RNA was positive at least in 2/3 of the patients. Co-infection of HCV with hepatitis B virus was in 18.7% of whom 1/3 were drug addicts. Hepatocellular carcinoma was found in 9 patients (4%), all of them suffering cirrhosis. Antiviral therapy was administered in 23% of the patients. Only one male healed spontaneously following acute hepatitis C (0.44%). The results reveal that 90% of the patients were detected as chronic viral hepatitis C.

Key words:
chronic hepatitis C – diagnostics – complications.


Autoři: J. Stránský 1;  J. Kynčl 2;  J. Stříteský 3;  M. Hořejšová 4
Působiště autorů: I. interní klinika FN KV a 3. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. J. Horák, CSc. 1;  Státní zdravotní ústav Praha, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, vedoucí doc. MUDr. B. Kříž, CSc. 2;  Ústav patologie 1. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 3;  II. interní klinika FN KV a 3. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. M. Anděl, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(4): 207-211
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

V retrospektivní studii 225 anti-HCV pozitivních případů chronické hepatitidy C v letech 1993–2003 dostalo 83 (37 %) pacientů transfuzi krve před rokem 1992 a 39 (17 %) byli i. v. narkomani. Autoři hodnotili anamnestické údaje o virových hepatitidách B a C, pití alkoholu, transfuzích krve, i.v. narkomanii, interních a chirurgických onemocněních. Histologické vyšetření jater mělo 129 (57 %) pacientů. Sérologické vyšetření prováděno metodami ELISA 3. generace, HCV RNA pomocí polymerázové řetězové reakce.

Výsledky:
akutní nebo chronickou hepatitidu C mělo jen 8,4 %, alkohol pilo 45 %, nejčastějším interním onemocněním byla obezita, cholelitiáza a hypertenze, z chirurgických výkonů operace žlučníku, úrazy, resekce žaludku a střeva. Narkomani byli významně mladší než osoby s krevními transfuzemi (p < 0,001). Téměř 40 % pacientů mělo klinicky diagnostikovanou jaterní cirhózu. Cirhotici měli významně vyšší průměrnou aktivitu AST než ALT a nižší počet trombocytů (obojí p < 0,01) než pacienti bez cirhózy. HCV RNA byla pozitivní nejméně u 2/3 pacientů. Koinfekci HCV s virem hepatitidy B mělo 18,7 %, z nichž jedna třetina byli narkomani. Hepatocelulární karcinom jsme zjistili u 9 nemocných (4 %), všichni měli cirhózu. Protivirová léčba byla poskytnuta v 23 %. Pouze jeden muž se po akutní hepatitidě C spontánně uzdravil (0,44 %).

Výsledky svědčí o tom, že 90 % pacientů bylo zachyceno jako chronické onemocnění virovou hepatitidou C.

Klíčová slova:
chronická hepatitida C – diagnostika – komplikace.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×