Současné možnosti využití transfuzních přípravků a krevních derivátů při závažných poruchách hemokoagulace


Současné možnosti využití transfuzních přípravků a krevních derivátů při závažných poruchách hemokoagulace

V práci je stručně popsán princip hemokoagulace. Následovně jsou uvedeny možnosti hematologické intervence při krvácivých stavech, kde není možno krvácení zastavit chirurgickými metodami. Přehledně jsou vyjmenovány v současné době použitelné transfuzní přípravky vyráběné transfuzními odděleními (čerstvá zmražená plazma, K-plazma, kryoprotein-kryoprecipitát, trombocytární přípravky (včetně deleukotizovaných a ozářených ionizujícím zářením), jejich indikace, kontraindikace, rizika a možnosti použití. V následující části je věnována pozornost krevním derivátům připravovaným z lidské plazmy farmaceutickým průmyslem (koncentráty hemokoagulačních faktorů), které jsou v současné době k dispozici a použitelné při zástavě krvácení nebo v prevenci krvácení u rizikových pacientů. Mimo použití krevních derivátů připravených z lidské plazmy a určených převážně k substituční léčbě je věnována pozornost i rekombinantnímu přípravku NovoSeven, principu jeho účinku a možností využití.

Klíčová slova:
hemokoagulace – krevní deriváty – rekombinantní přípravky – NovoSeven – krvácivé stavy.


Current possibilities of the application of transfusion products and blood derivatives in serious disorders of hemocoagulation

The principle of hemocoagulation is briefly described. Afterwards there are presented the possibilities of hematological intervention in hemorrhagic conditions in which bleeding cannot be remedied by surgical methods. Presented is a review of currently applicable transfusion products produced by blood transfusion departments (fresh frozen plasma, K-plasma, cryoprotein-cryoprecipitate, thrombocyte products, including those deleucotized and treated with ionizing radiation), their indications, contraindications, risks and potential applications. In the next part attention is paid to blood derivatives produced by the pharmaceutical industry from human plasma (concentrated hemocoagulation factors) that are currently available and applicable in the stopping of bleeding or in its prevention in patients under risk. Beside the application of blood derivatives produced from human plasma and intended mostly for substitution therapy, attention is drawn to the recombinant product NovoSven, the principle of its action and potentials of its exploitation.

Key words:
hemocoagulation – blood derivatives – recombinant product – NovoSeven – hemorrhagic conditions.


Autoři: J. Pták
Působiště autorů: Krevní centrum FNsP, Ostrava primářka MUDr. Z. Čermáková
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(1): 34-37
Kategorie: Terapie

Souhrn

V práci je stručně popsán princip hemokoagulace. Následovně jsou uvedeny možnosti hematologické intervence při krvácivých stavech, kde není možno krvácení zastavit chirurgickými metodami. Přehledně jsou vyjmenovány v současné době použitelné transfuzní přípravky vyráběné transfuzními odděleními (čerstvá zmražená plazma, K-plazma, kryoprotein-kryoprecipitát, trombocytární přípravky (včetně deleukotizovaných a ozářených ionizujícím zářením), jejich indikace, kontraindikace, rizika a možnosti použití. V následující části je věnována pozornost krevním derivátům připravovaným z lidské plazmy farmaceutickým průmyslem (koncentráty hemokoagulačních faktorů), které jsou v současné době k dispozici a použitelné při zástavě krvácení nebo v prevenci krvácení u rizikových pacientů. Mimo použití krevních derivátů připravených z lidské plazmy a určených převážně k substituční léčbě je věnována pozornost i rekombinantnímu přípravku NovoSeven, principu jeho účinku a možností využití.

Klíčová slova:
hemokoagulace – krevní deriváty – rekombinantní přípravky – NovoSeven – krvácivé stavy.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Doporučení, indikace a dávkování LMWH
nový kurz
Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Imunoterapie urotelového karcinomu močového měchýře
Autoři:

Neutropenie
Autoři: MUDr. Michal Kouba

Průlomová bolest a možnosti její léčby
Autoři: MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se