Responzivnost je jedním z významných cílů i kritérií kvality zdravotní péče


Responsiveness is one of the important objectives and criteria of quality in healthcare

Responsiveness is an important concept in the realm of health care expressing the ability of the system to meet the expectations of patients and to respect their dignity. It is also a valuable criterion for the assessment of the functioning of healthcare facilities as well as of the healthcare system as a whole. Up to now studies have dealt with responsiveness from the patient’s point of view. A more detailed study of responsiveness and its determinants shows that it is desirable to deal with the interpretation of responsiveness in health service workers and to give it an appropriate attention in training and education. The authors inform on the results of a questionnaire survey through which they have been searching for the standpoint of fifthyear medical students in Brno. The objective was to find out what attitude towards responsiveness the students have and which of its areas they consider to be the most important. From the results it follows that the students are fully aware of the importance of those aspects of health care which are connected with respect to the human being, and they perceive the need of devoting a consistent attention to these problems.

Key words:
responsiveness – assessment of the efficiency of healthcare systems – health service workers – questionnaire survey – medical education and professional training.


Autoři: P. Kaňová;  J. Holčík
Působiště autorů: Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno přednosta prof. MUDr. J. Holčík, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2005; 85(1): 22-25
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Responzivnost je významným pojmem v oblasti zdravotní péče, který vyjadřuje schopnost systému vycházet vstříc přáním pacientů a respektovat jejich důstojnost. Je rovněž cenným kritériem pro hodnocení činnosti jak zdravotnických zařízení, tak zdravotnického systému jako celku. Doposud se výzkumy zabývaly responzivností z hlediska pacienta. Podrobnější studium responzivnosti a jejích determinant ukazuje, že je žádoucí se zabývat i pojetím responzivnosti ze strany zdravotníků a věnovat jí náležitou pozornost při výchově a vzdělávání. Autoři informují o výsledcích dotazníkového šetření, kterým zjišťovali názory na responzivnost u studentů 5. ročníku LF MU v Brně. Cílem bylo zjistit, jaký postoj k responzivnosti studenti zaujímají a které oblasti responzivnosti považují za nejdůležitější. Z výsledku šetření vyplývá, že studenti si plně uvědomují důležitost těch aspektů zdravotní péče, které souvisejí s úctou k člověku a vnímají potřebu věnovat této problematice soustavnou pozornost.

Klíčová slova:
responzivnost – hodnocení výkonnosti zdravotnických systémů – zdravotničtí pracovníci – dotazníková studie – medicínská výchova a odborná příprava.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×