Tlakové komory v technickýchoborech a v lékařské praxi


The hyperbaric chambers in technical disciplines and in medicalpractice

Baromedicine is an overlooked discipline although some of our hospitals have experience withthe medical application of hyperbaric oxygen for over 35 years already. The Decree of theMinistry of Health No. 101/2002 Dig. i.a. presents a list of healthcare operations with a pointscoring for hyperbaric oxygen therapy. This treatment remains continuously underrated andunderexploited even in cases when all other means are failing. Pressure chambers have veryinteresting applications also in various other human activities in which one gets into conditionsof high or low ambient pressure. Contact healthcare addresses are presented in a review oftherapeutic pressure chambers on the territory of the Czech Republic.

Key words:
hyperbaric oxygen therapy - decompression disease (desaturation aeropathy)caisson - saturation diving - hyperbaric chamber - hypobaric chamber - pressure cabin - altitudesickness.


Autoři: K. Petřík 1;  M. Emmerová 1,2
Působiště autorů: Asociace pracovníků v hyperbarické medicíně České republiky, předsedkyně doc. MUDr. M. Emmerová, CSc. 2I. interní klinika FN, Plzeň, přednosta prof. MUDr. K. Opatrný, jr., DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (1): 29-35
Kategorie: Články

Souhrn

Baromedicína je opomíjený obor i přesto, že v některých našich nemocnicích jsou zkušenostis medicinálním poskytováním kyslíku v přetlaku delší než 35 let. Vyhláška ministerstvazdravotnictví č. 101/2002 Sb. mj. uvádí seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami prohyperbarickou oxygenoterapii. Tato léčba však zůstává trvale nedoceněnou a nevyužitoui v případech, kdy ostatní prostředky selhávají. Barokomory mají velmi zajímavé uplatněníi pro jiné různorodé činnosti člověka, při kterých se dostává do podmínek vysokého či nízkéhotlaku okolního prostředí. Kontaktní údaje na místa s lékařskou péčí jsou uvedena v přehleduléčebných barokomor na území ČR.

Klíčová slova:
hyperbarická oxygenoterapie - dekompresní nemoc (desaturační aeropatie)-keson - saturační potápění - hydrokomora - hyperbarická komora - hypobarická komora -přetlaková kabina - nemoci z výšek.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×