Infekční onemocnění prsu


Infectious breast affections

Infectious diseases of the breast affect women in all periods of life. In the review is presentedthe basic symptomatology and description of the diagnostic (incl. sonography) and therapeuticprocedures in puerperal and non-puerperal infectious diseases of the breast and infectiouspostoperative complications including measures in the regimen, and instructions on the propertechnique of breast feeding. Special attention is paid to the strategy of antibiotics therapy. It isproper to refer recurrent and complicated inflammations to specialized facilities.Infections of the breast apart of the lactation period are unusual. The physician should,therefore, take into consideration that it may be due to a tumours affection namely in cases ofrecurrence and not responding to therapy. Although the breast gland is no longer at theperiphery of interest, as it had been in the past, increased attention should be paid to it in viewof the fact that breast carcinoma is the most frequent malignancy in females.

Key words:
breast infection - puerperal mastitis - antibiotics therapy - breast carcinoma.


Autoři: D. Pavlišta 1;  M. Zikán 1;  A. Jedličková 2;  M. Skovajsová 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK, Oddělení mikrobiologie a ATB centrum VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Šterzl, CSc. 3Mamma centrum, DTC, Praha, pri 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2004; (1): 10-14
Kategorie: Články

Souhrn

Infekční onemocnění prsu postihují ženu ve všech životních obdobích. V přehledu je uvedenazákladní symptomatologie a popis diagnostického (i sonografie) a léčebného postupu u puerperálnícha nepuerperálních infekčních onemocnění prsu a infekčních pooperačních komplikacívčetně režimových opatření a poučení o správné technice kojení. Zvláštní pozornost je věnovánastrategii antibiotické léčby. O recidivujících a komplikovaných zánětech je vhodné referovat naspecializované pracoviště.Infekční onemocnění prsu mimo období laktace je neobvyklé. Lékař by měl vždy zvážit možnost,že zánět je v tomto období důsledkem nádorového onemocnění prsu, zvláště u postižení recidivujícícha nereagujících na léčbu. I když mléčná žláza již není na periferii zájmu tak jakov minulém období, měla by jí být věnována zvýšená pozornost s ohledem na skutečnost, žekarcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor žen.

Klíčová slova:
infekce prsu - puerperální mastitida - antibiotická terapie - karcinom prsu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se