Současné možnosti ovlivněníperioperační anémieu nemocných s nádorytrávicího ústrojí - vliv napřežití a kvalitu života


Present Possibilities to Influence Peri-operation Anemia in Patients with Alimentary Tract Tumors - Effect on Survival and Quality of Life

Anemia is a common symptom in cancer patients and may have significant impacts not only onthe quality of life but also on locoregional relapses and overall survival.Despite this knowledge, anemia remains under-recognized and under-treated in the complex ofdiagnostic and therapeutic measures, at the same time, suboptimal management of anemiaoften reflect limitations of current therapies, varying practice strategies and the lack ofguidelines on how to treat anemia.Preliminary results of recent studies indicate that methods of blood loss substitution andanemia therapy may be an independent prognostic factor in cancer patients treated withsurgery, radiation, chemotherapy or combination of these.In a review article, current possibilities of perioperative anemia management are mentioned.The necessity of an interdisciplinary and coordinated approach tailored to each patient isstressed at the conclusion.

Key words:
surgery - anemia - substitution - gastrointestinal cancer- survival - quality of life.


Autoři: R. Šefr 1;  A. Randula 2
Působiště autorů: Chirurgické oddělení, přednosta MUDr. V. Chrenko, CSc. 2Oddělení onkologické intenzivní péče, přednostka MUDr. H. Buřilová Masarykův onkologický ústav, Brno 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (9): 526-529
Kategorie: Články

Souhrn

Anémie je běžným symptomem u onkologických pacientů, v posledních letech se ukazuje, že mávýznamné dopady nejen na kvalitu života, ale i na lokoregionální recidivy a celkové přežití.V praxi však bývá anémie někdy podceňovanou a nedostatečně léčenou v komplexu složitýchdiagnostických a terapeutických opatření, přitom suboptimální hladiny erytrocytů a hemoglobinučasto odrážejí limitace dosud užívaných metod léčby, rozlišnost léčebných strategií i nedostatekjednotných postupů v léčbě anémie.Předběžné výsledky aktuálních studií prokazují, že způsoby hrazení krevních ztrát a terapieanémie představují jeden z nezávislých prognostických faktorů u pacientů s různými nádorovýmionemocněními léčenými chirurgicky, radioterapií, chemoterapií respektive jejich kombinací.V přehledném článku jsou zmíněny současné možnosti ovlivnění perioperační anémie v chirurgickéonkologii. Závěrem je zdůrazněna nutnost interdisciplinární spolupráce a koordinacepostupu mezi obory pečujícími o onkologicky nemocné.

Klíčová slova:
chirurgie - anémie - substituce - gastrointestinální nádory - přežití - kvalita života.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se