Eutanazie podle KevorkianaRozbor případů 18 prvních pacientů,podstupujících milosrdnou smrt za pomocidr. Jacka Kevorkiana


Euthanasia according to Kevorkian

Doctor Kevorkian is the person known as an active protagonist of euthanasia. Joan M. Brovinsand Thomas Oehmke as a Kevorkian’s admirers wrote a book: Dr. Jack Kevorkian’s RX Death(Lifetime Books, Hollywood 1993). The book has been translated in Czech by Vladimír Smrž in1996 and has been issued in Prague’s publishing house Brána with the name of Vražda, nebomilosrdenství? Důvěrná zpráva o radikálním propagátorovi a praktikovi eutanazie.A purpose of the paper is an analysis of the first 18 cases of euthanasia or assisted suicidecarried out from the point of view of their reasons, euthanasia methods description and theirevaluation and comparison of Kevorkian’s criteria with the reality given, and more detaileddescription of Kevorkian’s personality.The analysis of Kevorkian’s cases enabled to formulate some conclusions:1. Euthanasia and assisted suicide methods done by Kevorkian do not guarantee to avoidviolent dying.2. There is a high rate of single or widowed people among euthanasia candidates (a majorityof women).3. Anxiety and depression is present in many of them.4. Kevorkian does not pay attention to common ethical issues, he gives those of his own.5. In spite of his own ethical rules, Kevorkian does not follow them.6. Euthanasia discussion is accompanied with high level of emotion.7. Kevorkian created a new speciality - obitiatria.8. Assisted suicide is called by him as medi-cide (he derivates it from term as homi-cide,geno-cide, sui-cide or bacteri-cide) what means that he speaks rather on killing of medicalscience then on killing by use of medical means.In the discussion, some aspects of Kevorkian’s activities in broader context are mentioned.Detailed knowledge of mercy killing carried out helps readers to create their own opinion of thethema given.

Key words:
euthanasia.


Autoři: P. Vodvářka
Působiště autorů: Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava a Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (9): 533-537
Kategorie: Články

Souhrn

Dr. Kevorkian patří mezi aktivní zastánce eutanazie. O jeho aktivitách informovali Kevorkianoviobdivovatelé, Joan M. Brovinsová a Thomas Oehmke, kteří napsali knihu Dr. Death: Dr.Jack Kevorkian’s RX Death (Lifetime Books, Hollywood 1993), která byla přeložena do češtinyVladimírem Smržem a v roce 1996 ji vydalo pražské nakladatelství Brána pod názvem Vražda,nebo milosrdenství? Důvěrná zpráva o radikálním propagátorovi a praktikovi eutanazie.Cílem tohoto sdělení je rozbor 18 případů provedení eutanazie, či asistované sebevraždy, a toz hlediska důvodů jejich uskutečnění, popis metod eutanazie a jejich hodnocení, porovnáníkritérií Kevorkianových s uvedenou skutečností a dokreslení některých charakteristik Kevorkianovyosobnosti.Rozbor Kevorkianových případů umožnil formulaci několika závěrů:1. Metody eutanazie, či asistované sebevraždy, které aplikuje Kevorkian, nezaručují lehkousmrt.2. Mezi nemocnými je vysoký podíl osob bez partnerů.3. U řady z nich hraje úlohu strach a deprese.4. Kevorkian nerespektuje všeobecně přijaté etické požadavky, určuje si své.5. I když si Kevorkian stanovil sám pravidla - nedodržuje je.6. Problematiku eutanazie doprovázejí značné emoce.7. Kevorkian sám vytvořil nový obor - obitiatrii.8. Asistovanou sebevraždu nazývá medi-cidou (odvozuje ji z homi-cidy, geno-cidy, sui-cidy, čibakteri-cidy) - tedy by mělo jít spíše než o zabíjení medicínskou metodou o zabíjení medicínysamotné.V diskusi jsou probrány některé aspekty Kevorkianovy činnosti v širších souvislostech. Znalostipodrobností o okolnostech prováděného milosrdného usmrcování pacientů pomáhá čtenářůmvytvářet si vlastní postoje k uvedené problematice.

Klíčová slova:
eutanazie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se