Klinická praxe léčby chronickéhosrdečního selhání u praktickýchlékařů v České a ve Slovenskérepublice v porovnáníse stavem v EvropěAnalýza programu IMPROVEMENT of HF


Clinical Practice in Treatment of Chronic Cardiac Failure by General Practitioners in the Czech and Slovak Republic as Compared with Europe. Analysis of the ProgrammeIMPROVEMENT of HF

Clinical Practice in the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure in the Czech andSlovak Republic is Comparable with the European Standard incl. Shortcomings.The European programme IMPROVEMENT of HF concentrated on assembling data on thediagnosis and treatment of chronic cardiac failure in the practice of general practitioners.The investigation took place in 10 centres, incl. 7 on the CR and 3 in the SR. The investigationcomprised 94 general practitioners, incl. 26 from the Slovak Republic and 70 from the CzechRepublic.Fromthe records of every GP perspectively 9 consecutive patients were selected, incl. 6 patientswith the diagnosis of heart failure and 3 after acute myocardial infarction. From the thusassembled group of patients only those were eliminated marked as NYHA I by the physicians.The subject of the work was to compare the standard of treatment of chronic heart failure inthe Czech and Slovak Republics with the position in Europe.Treatment of chronic heart failure by GPs in our country is not worse than in Europe.As regardssome drugs it is even slightly better than the European average. In Europe there are markedregional differences in the treatment of chronic heart failure.Treatment with beta-blocking agents and in particular a combination of ACE inhibitors withbeta-blocking agents appears inadequate.By this effective combination only one fifth of patientswith chronic heart failure is treated in Europe and one quarter of patients in this country.

Key words:


Autoři: J. Widimský
Působiště autorů: Subkatedra kardiologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. V. Staněk, CSc. Klinika kardiologie IKEM, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Kautzner, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (5): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Klinická praxe diagnostiky a léčby chronického srdečního selhání v České a ve Slovenskérepublice je na evropské úrovni včetně jejích nedostatků.Evropský program IMPROVEMENT of HF se soustředil na získání dat o diagnostice a léčběchronického srdečního selhání v praxi praktických lékařů.Průzkum proběhl v 10 centrech, z toho bylo 7 center v České republice a 3 centra ve Slovenskérepublice. Celkembylo do studie v České a Slovenské republice zahrnuto 94 všeobecnýchlékařů,z toho 26 všeobecných lékařů ve Slovenské republice a 70 v České republice.Z dokumentace každého všeobecného lékaře bylo vybráno prospektivně 9 po sobě jdoucíchnemocných, z toho 6 nemocných s diagnózou srdečního selhání a 3 nemocní po akutním infarktumyokardu. Z takto získaného souboru byli vyřazeni jen ti nemocní, jejichž stav lékaři označilijako NYHA I.Předmětem této práce bylo porovnání úrovně léčby chronického srdečního selhání v Českéa Slovenské republice se stavem v Evropě.Léčba chronického srdečního selhání praktickými lékaři není u nás horší než v Evropě;u některých léků je dokonce o něco lepší než evropský průměr. V Evropě jsou patrné výraznéregionální rozdíly v léčbě chronického srdečního selhání.Nedostatečná se jeví léčba betablokátory, a zejména kombinací inhibitorů ACE s betablokátory.Touto účinnou kombinací je léčena jen jedna pětina nemocných s chronickýmsrdečním selhánímv Evropě a jedna čtvrtina nemocných u nás.Léčba chronického srdečního selhání není zdaleka optimální ani u nás, ani v Evropě.

Klíčová slova:
léčba srdečního selhání - program IMPROVEMENT - praktičtí lékaři - stav léčbyv Evropě a v České a Slovenské republice.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se