Spondylodiscitida:známá - neznámá?


Spondylodiscitis: Known - Unknown?

A rare inflammation of the intervertebral disc and adjacent vertebral bodies should be takeninto consideration in patients who complain of severe back pain combined with an elevatedtemperature with or without a neurological deficiency. Spondylodiscitis is as a rule associatedwith an elevated sedimentation rate and concentration of C-reactive protein. Non-specificclinical and laboratory signs with a normal picture for a prolonged period are mistaken fordegenerative or tumourous affections of the spine. By means of MR examination it is possibleto diagnose reliably not only spondylodiscitis but also associated abscesses of nervous structure.Based on results of MR of the spine it is possible to elaborate a suitable therapeutic strategy -conservative or surgical. An early correct diagnosis will prevent serious mechanical or neurologicalcomplications. The authors describe the laborious search for the cause of crucial backpain in the first patient and elucidation of protracted fever in the second patient. In bothinstances the leading symptom was associated by a supplementary clinical attribute - in thefirst case subfebrile temperatures in the afternoon and in the second patient by markedlumbalgia. After initial pain of the left knee, severe backache and fever, the course of the diseasein te two patients was similar. The complicated search to diagnose the two-level spondyldiscitistook 1.5 months. The developed paravertebral abscesses had to be treated by surgery, whiletheir early stages can be successfully treated by antibiotics only.

Key words:
spondylodiscitis - osteomyelitis of the spine - paravertebral abscess - epiduralabscess.


Autoři: A. Bartoš 1;  L. Kompelentová 2
Působiště autorů: Neurologická klinika 3. LF UK, FN KV, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Kalvach, CSc. 2I. interní klinika 3. LF UK, FN KV, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Horák, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (2): 85-87
Kategorie: Články

Souhrn

Vzácný zánět meziobratlového disku a přiléhajících obratlových těl by měl být zvažovánu pacientů, kteří si stěžují na kruté bolesti zad v kombinaci se zvýšenou teplotou a neurologickýmdeficitem nebo bez něj. Spondylodiscitida bývá provázena zvýšenou sedimentací a koncentracíC-reaktivního proteinu. Nespecifické klinické a laboratorní známky s dlouho normálním obrazemna klasickém rentgenovém vyšetření páteře jsou zaměňovány za degenerativní nebonádorové onemocnění páteře. Pomocí MR vyšetření lze spolehlivě rozpoznat nejen spondylodiscitidu,ale i přidružené abscesy se vztahem k nervovým strukturám. Podle výsledku MR páteřeje možné stanovit vhodnou léčebnou strategii konzervativní nebo chirurgickou. Časná správnádiagnóza zabrání závažným mechanickým nebo neurologickým komplikacím. Prezentujemesvízelné hledání příčiny krutých bolestí zad u prvního nemocného a objasňování protrahovanéhorečky u druhého pacienta. V obou případech byl vedoucí příznak provázen doplňkovýmklinickým atributem - v prvním případě odpoledními subfebriliemi, u druhého pacienta výraznýmilumbalgiemi. Po úvodních bolestech levého kolene, silných dorzalgiích a horečkách onemocněníprobíhala podobně. Složité pátrání k rozpoznání dvouetážové spondylodiscitidy trvalo1,5 měsíce. Vyvinuté paravertebrální abscesy bylo nutné řešit operací, zatímco raná stadia lzeúspěšně léčit pouze antibiotiky.

Klíčová slova:
spondylodiscitida - osteomyelitida páteře - paravertebrální absces - epidurálníabsces.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se