Glaukom otevřeného úhlu -- rizikové faktory známé a možnéI. Vliv nitroočního tlakua jeho snížení na průběh glaukomu


Open-angle Glaucoma - Known and Possible Risk FactorsI. Influence of Elevated Intraocular Pressure and its Reduction on Glaucoma Progression

Open-angle glaucoma was defined as a progressive, multifactorial optic neuropathy. Elevatedintraocular pressure is considered to be the major risk factor. During the last years, sixmulticentric, randomized studies tried to evaluate the role of elevated intraocular pressure(IOP) and the optimal hypotensive treatment. The Ocular Hypertension Treatment Study foundthat there seem to be reasons for treatment in selected groups with high risk factors and noreason in the vast majority of ocular hypertensives (persons with elevated IOP but no anatomicor functional glaucoma damage). Similar design is applied in the ongoing European GlaucomaPrevention Study. The Early Manifest Glaucoma Trial evaluated the role of immediate IOPreduction compared to no initial reduction in patients with early glaucoma. The study supportsthe beneficial effect of IOP reduction on open-angle glaucoma, but did not prove that elevatedIOP is the primary cause of glaucoma. The Collaborative Initial Glaucoma Treatment Studycompared in an interim report medical and surgical lowering of IOP. Visual fields were stableover 48 months of follow up in both groups. The study will be continued. The CollaborativeNormal-tension Glaucoma Study showed a favourable effect of IOP reduction on progression ofvisual field changes in patients with glaucoma and IOP in normal statistical values.The Advanced Glaucoma Treatment Study, compared surgical and laser treatment in progessedopen-angle glaucoma with ineffective maximal medical treatment. In African-Americans lasertrabeculoplasty proved to be more efficient, whereas in white patients surgical trabeculectomywas better as first intervention. Low intraocular pressure was found to be associated withreduced progression of visual field defects, supporting a protective role of low intraocularpressure in visual field deterioration.

Key words:
open-angle glaucoma - intraocular pressure - risk factors.


Autoři: H. Kraus
Působiště autorů: Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2003; (10): 572-574
Kategorie: Články

Souhrn

Glaukomotevřeného úhlu je definován jako progresivní, multifaktoriální neuropatie zrakovéhonervu. Zvýšený nitrooční tlak je považován za hlavní rizikový faktor. Šest multicentrickýchrandomizovaných studií v posledních letech se snažilo stanovit význam zvýšeného nitroočníhotlaku (NT) a zjistit nejvhodnější způsob jeho snížení. V Ocular hypertension treatment studybylo zjištěno, že u některých osob s výraznými riziky je vhodná léčba, jinak u většiny osob s očníhypertenzí (zvýšenýmnitroočním tlakem bez anatomického a funkčního poškození) není důvodk léčbě. Podobným problémem se zabývá právě začínající European glaucoma prevention study.V Earlymanifest glaucoma trial byl zkoumán vliv rychlého sníženíNTve srovnání s nemocnýmibez snížení NT u počínajícího glaukomu. Studie zjistila příznivé působení sníženého NTu glaukomu otevřeného úhlu, ale neprokázala, že zvýšený NT je primární příčinou glaukomu.Collaborative initial glaucoma treatment study srovnala výsledky medikamentózní léčby a chirurgickéhosnížení NT v předběžném sdělení. Zorné pole bylo v obou skupinách po dobu48 měsíců stabilní. Studie pokračuje. Collaborative normal-tension glaucoma study prokázalapříznivé působení snížení NT na rozvoj dalších změn zorného pole i u nemocných glaukomemse statisticky normálním NT. Advanced glaucoma treated study srovnala výsledky laserovéa chirurgické léčby u pokročilého glaukomu otevřeného úhlu s nedostatečnou maximální medikamentózníléčbou. U Afroameričanů byla vhodnější laserová trabekuloplastika jako prvnívýkon, u bílých Američanů chirurgická trabekulektomie. Byl zjištěn vliv nízkého NT na zpomaleníprogrese perimetrických změn, což předpokládá protektivní vliv nízkého NT na zhoršenízměn zorného pole.

Klíčová slova:
glaukom otevřeného úhlu - nitrooční tlak - rizikové faktory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2003 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se