Hrudní empyém - současné terapeutické možnosti


Pleural Empyema - Contemporary Therapeutic Possibilities

The authors describe the etiology and pathophysiology of pleural empyema. They consider the present therapeutic possibilities for this still serious disease. The choice of the therapeutic method depends on the stage of the disease, the general condition of the patient, and associated comorbidities. The basic therapeutic method includes pleural cavity drainage, lavage of the empyema cavity, intrapleural application of fibrinolytic agents, and antibiotic treatment based on cultures. In cases, where these approaches fail, surgery should be considered. The authors regard tunely initiation of treatment the most important factor, having a marked influence on the course of the disease as well as on its outcome. The more tunely the initiation of adequate treatment, the higher the probability of complete cure without complications or the necessity to use surgery.

Key words:
pleural empyema - etiology - pathophysiology - therapeutic methds - time factor.


Autoři: P. Žáčková;  M. Vašáková;  M. Bláhová;  M. Bláha
Působiště autorů: Oddělení infekční pneumologie, Ústav pro léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí, Prosečnice, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (1): 23-25
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři zmiňují etiologii a patofyziologii hrudního empyému. Zabývají se současnými terapeutickými možnostmi tohoto stále závažného onemocnění. Volba terapeutického postupu závisí na fázi onemocnění, celkovém stavu nemocného a přidružených chorobách. Základní terapeutický postup zahrnuje hrudní drenáž, laváže empyémové dutiny, intrapleurální aplikaci fibrinolytik a cílenou antibiotickou léčbu. Při neúspěchu je indikováno operační řešení. Za jeden z nejdůležitějších faktorů považují autoři včasné zahájení léčby, které výrazně ovlivňuje průběh onemocnění i celkový výsledek léčby. Čím časnější zahájení adekvátní léčby, tím větší pravděpodobnost kompletního zhojení bez komplikací a nutnosti operačního řešení.

Klíčová slova:
hrudní empyém - etiologie - patofyziologie - terapeutické postupy - časový faktor.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se