Diagnostika difuzního axonálního poranění mozku po úrazech hlavy


Diagnosis of Diffuse Axonal Injury after Head Trauma

The clinical diagnosis of diffizse axonal injury - DAI - is difficult because this damage of the white matter is as a rule combined with other traumatic changes. Basic symptoms include protracted unconsciousness, in more severe cases decortication or decerebration rigidity, other brain stem symptoms and symptoms of lesions of the corpus callosum. Later neuropsychological disorders persist. The authors evaluate the contribution of EEG in the diagnosis of DAI. The decisive method for diagnosis is magnetic resonance. CT examination usually does not detect DAI. Suspicion may be however aroused by a neurologckkl finding which has no correlate in CT. The diagnosis of DAI can be confirmed unequivocally only on p.m. by histological examination of tissue samples collected from typically affected areas. The latter include the corpus callosum, parasagittal subcortical white matter, capsula interna and the rostral area of the brain stem. Most sensitive is the immunocytochemical examination of the *beta-amyloid precursor protein the pozitivity of which in damaged axons is usually detected already during survival two hours after the injury.

Key words:
diffizse axonal injury - clinical diagnosis - morphological diagnosis - magnetic resonance - *beta-amyloid precursor protein.


Autoři: Štefan J.';  V. Kellerová 2;  J. Neuwirth 3;  Adámek T.'
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství 3. LF UK a FN KV, Praha, přednosta prof. MUDr. J Štefan, DrSc. 2Neurologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Kalvach, LF UK a FN KV, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Kalvach, CSc. 3Klinika zobrazovacích meto 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (1): 34-38
Kategorie: Články

Souhrn

HIinická diagnostika difuzního axonálního poranění (DAP, DAI-diffizse axonal injury) je obtížná, protože toto poškození bílé hmoty se většinou kombinuje s jinými traumatickými změnami. Ke stěžejním příznakům patří protrahované bezvědomí, v těžších případech dekortikační nebo decerebrační rigidita, jiné kmenové příznaky a příznaky léze corpus callosum. Později přetrvávají poruchy neuropsychologické. Je zhodnocen přínos EEG v diagnostice DAP. Rozhodující metodou pro diagnózu je magnetická rezonance. CT vyšetření většinou DAP neprokáže. K podezření však může vést neurologický nález, který nemá korelát na CT. Jednoznačně však může být diagnóza DAP potvrzena pouze při pitvě histologickým vyšetřením vzorků tkáně odebraných z oblastí typicky postižených. Jsou to corpus callosum, parasagitální subkortikální bffá hmota, capsula interna a rostrální oblasti mozkového kmene. Nejcitlivější je imunocytochemické vyšetření *beta-amyloid precursor proteinu, jehož pozitivita v poškozených axonech bývá zjištována již při přežití 2 hodiny po úrazu.

Klíčová slova:
difuzní axonální poranění - klinická diagnostika - morfologická diagnostika - magnetická rezonance - *beta-amyloid precursor protein.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se