Diagnostika a léčba hematologických poruch u selhání jater


Diagnosis and Treatment of Haematological Disorders in Hepatic Failure

The cause of impaired haemostasis in hepatic failure are:
1. thrombocytopenia and thrombocytopathies, 2. impaired synthesis and clearance of coagulation factors, 3. hyperfibrinolysis and dysfibrinogenaemia, 4. activation of endothelial cells and possibly also 5. disseminated intravascular coagulation.The basis of the laboratory examination is a haemogram with a manual differential count where we pay attention to the size and skape of thrombocytes and possibly to the presence of schistocytes. Bleeding time (preferably according to Ivy) will show the functional state of thrombocytes. Next it is important to assess the prothrombin time, aPTT, the fibrinogen and anithrombin III level. Euglobulin fibrinolysis indicates the fibrinolytic plasma activity. D-dimers should be assessed quantitatively. It is useful to examine also the levels of different factors (II, V, VII, VIII) and protein C. It is very important to make the examinations repeatedly and follow up the dynamics of changes and effectiveness of therapeutic operations.In treatment in the particular the following are used: 1. transfusion of platelets, 2. fresh frozen plasma, 3. vitamin K, 4. inhibitory coagulation, 5. inhibitory fibrinolysis, 6. heparin.

Key words:
hepatic failure - thrombocytopenia - thrombocytopathies - thrombocyte concentrate - prothrombin time - fibrinolysis - antithrombin.


Autoři: J. Charvát
Působiště autorů: Pracoviště specializovaných laboratoří Úseku laboratorních metod Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, přednosta MUDr. J. Charvát, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (11): 624-625
Kategorie: Články

Souhrn

Příčinami poruchy hemostázy u selhání funkce jater jsou:
1. trombocytopenie a trombocytopatie, 2. porušená syntéza a clearance koagulačních faktorů, 3. hyperfibrinolýza a dysfibrinogenémie, 4. aktivace endotelových buněk a možná i 5. diseminovaná intravaskulární koagulace. Základem laboratorního vyšetření je krevní obraz s manuálním diferenciálním rozpočtem, ve kterém si všímáme velikostí a tvaru trombocytů a event. přítomnosti schistocytů. Krvácivost (raději podle Ivyho) ukáže funkční stav trombocytů. Dále je nutno vyšetřit protrombinový čas, aPTT, koncentrace fibrinogenu a antitrombinu III. Euglobulinová fibrinolýza určí fibrinolytickou aktivitu plazmy. D-dimery má smysl vyšetřovat kvantitativně. Užitečné je i vyšetření koncentrace jednotlivých faktorů (II, V, VII, VIII) a proteinu C. Velmi důležité je provádět vyšetření opakovaně a sledovat dynamiku změn a účinnost terapeutických zásahů.V léčbě se zejména podává: 1. transfizze destiček, 2. čerstvě zmražené plazmy, 3. vitamin K, 4. inhibitory koagulace, 5. inhibitory fibrinolýzy, 6. heparin.

Klíčová slova:
jaterní selhání - trombocytopenie - trombocytopatie - trombocytový koncentrát - protrombinový čas - fibrinolýza - CZP - antitrombin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se