Vliv důlního prostředí na výskyt alergických onemocnění dýchacích cest a atopie


Coal-dust Exposure and the Prevalence of Airway Allergic Diseases and Atopy

Background:
Problems related to employing increasing number of allergic individuals inspired us to carry on the study aimed to determine whether the coal mining contributes to the development of asthma and atopy in coal miners (currently 10 800 coal miners are employed in Silesian and Moravian regions). Atopy (genetic predisposition to increased production of specific IgE antibodies against allergens commonly occuring in the environment) is an important risk factor for asthma and other allergic diseases.

Objective:
Find out whether workplace exposure to coal mine dust in Ostrava-Karviná mines contributes to the development of allergic diseases and atopy in miners more frequently than in general population.

Methods:
In the cross-sectional study (2004/2005) we studied the occurence of respiratory diseases including signs of bronchial hyperreactivity and chronic bronchitis (according to the WHO definition, spirometry, bronchoprovocation tests if indicated), allergic diseases in personal history (mucosal and cutaneous) and atopy (presence of specific IgE antibodies in blood against common inhalation allergens tested by Phadiatop) in 702 coal miners (mean age 49 years, SD 16) and 360 subjects of a control group (mean age 37 years, SD 12) who were recruited from men who had never been exposed to dust and potential professional allergens in their occupational environment. Duration of exposure to mine dust and smoking were other factors followed in miners. All respondents (N = 1062) were examined by a physician at the clinic.

Results:
Prevalence of atopy (34 %) was significantly higher in younger coal-miners (19–30 years) compared to older ones (48–60 years) in whom the prevalence was 12 % (P = 0.0025). There was no significantly higher prevalence of atopy and allergy in miners compared to controls in any age group.

Conclusion:
The results suggest that coal mining in Ostrava-Karviná mines does not increase the occurence of atopy and allergic diseases and therefore risk for allergy in coal-miners.

Key words:
coal mining, allergic diseases, atopy


Autoři: Z. Hajduková 1;  V. Straková 1;  M. Menzlová 2;  V. Klosek 3
Působiště autorů: Klinika chorob z povolání, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, přednostka MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph. D. 1;  Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Katedra hygieny a epidemiologie, vedoucí MUDr. Milena Menzlová, CSc. 2;  Oddělení zdravotnických informací a analýz, Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, vedoucí ing. Alois Pinďák 3
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 58, 2006, No. 3, s. 97-103.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Problémy se zařazováním rostoucího počtu alergiků do pracovního procesu nás inspirovaly ke studii, která měla zjistit, zda důlní prostředí zapříčiňuje rozvoj a vznik alergických onemocnění dýchacích cest a atopie u horníků (v Moravskoslezském kraji je v současnosti zaměstnáno 10 800 horníků v podzemí). Atopie (genetická predispozice ke zvýšené tvorbě specifických IgE protilátek proti běžným alergenům životního prostředí) je důležitý rizikový faktor pro astma a další alergická onemocnění.

Cíl práce:
Zjistit příčinu a rozvoj alergických onemocnění dýchacích cest (dále DC) u horníků OKD, a. s.

Metoda:
V průřezové studii (2004/2005) jsme sledovali výskyt onemocnění dýchacích cest (DC) včetně známek bronchiální hyperreaktivity (BHR) a chronické bronchitidy (podle definice WHO, spirometrie, bronchoprovokační testy pokud byly indikovány), alergických onemocnění v osobní anamnéze (slizniční, kožní) a atopie (specifické IgE protilátky v krvi proti běžným alergenům v životním prostředí – Phadiatop) u horníků Ostravsko-karvinských dolů (n = 702, průměrný věk 49 let, SD 16) a kontrolní skupiny (n = 360, průměrný věk 37 let, SD 12), která byla sestavena z mužů, kteří nikdy nebyli exponováni v pracovním prostředí prachu a potenciálním pracovním alergenům. Dalšími sledovanými znaky u horníků byly délka expozice důlnímu prachu a kouření. Všichni respondenti (n = 1062) byli vyšetřeni lékařem na klinice.

Výsledky:
Významně vyšší výskyt atopie (34%) byl zaznamenán u mladších horníků (19–30 let) než u starších (48–60 let), kde byl 12% (p = 0,0025). V žádné věkové skupině jsme nezjistili statisticky významně vyšší prevalenci atopie a alergie u horníků ve srovnání s kontrolní skupinou.

Závěr:
Výsledky nasvědčují, že důlní prostředí OKD, a. s., nezpůsobuje vyšší výskyt atopie a alergických onemocnění DC, a tudíž nezvyšuje alergenní riziko horníka.

Klíčová slova:
důlní prostředí, alergická onemocnění, atopie


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×