28. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie
(Praha, 10.–13. listopadu 2015)


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 65, 2016, No. 1, pp. 64-65.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Letošního kurzu, který se konal na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole v Praze, se celkem zúčastnilo 38 lékařů, 22 z nich mělo možnost preparačního kurzu na kadaveru.

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestezie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé techniky supraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie, turbinoplastiky (laserem, radiofrekvenční chirurgií, shaverem), argonplazmakoagulace u m. Rendu-Osler-Weber atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku ambulantní endoskopie, praktický nácvik použití shaveru a demonstraci navigačních systémů (optického i dvou elektromagnetických).

Druhé dva dny kurzu byly věnovány problematice pokročilé endoskopické endonazální chirurgie. Předneseny byly přednášky o přístupech do čelní dutiny, problematice nádorů nosu a VDN (benigní - zejména o invertovaném papilomu, juvenilnímu angiofibromu nosohltanu a adenomu hypofýzy; maligní s důrazem na limity endoskopických technik). Průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny např. revizní operace pro chronickou rinosinusitidu s polypy, frontální sinotomie Draf 2 pro frontoorbitální mukokélu, rozsáhlá endonazání resekce dvouložiskového karcinomu VDN, postihující téměř celou maxilární dutinu, včetně postižení přední stěny. V druhém ložisku etmoidy s origem v čichové oblasti (tento výkon vzhledem ke komplikované anatomii, značné progresi tumoru, peroperačnímu zjištění dvou ložisek a výraznému krvácení trval nakonec nepředpokládaných 8 hod.), ale nebylo nutno výkon konvertovat do zevního přístupu. Jeden z účastníků kurzu vytrval u sledování živého přenosu až do konce operace!. Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů, byl použit elektromagnetický i optický systém navádění.

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou běhů po 11 účastnících pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla kapacita preparačního kurzu zcela naplněna.

Odborné přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště, tak také hosté: as. Zuzana Balatková, as. Jaroslav Betka, prof. Ivan Hybášek (bývalý přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové), MUDr. Jan Kastner (Ušní, nosní, krční ambulance Kastner, s. r. o), as. Adam Kešner, as. Vít Kratochvil, as. Jiří Najbrt (Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole), prof. Jan Plzák, doc. Jan Vokurka (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Univerzita Umeå, Švédsko), MUDr. Milan Svoboda (Oddělení ušní, nosní, krční, České Budějovice). Operační výkony vedli domácí i hostující chirurgové: MUDr. Jan Kastner, as. Vít Kratochvil, prof. Jan Plzák, doc. Jan Vokurka, prim. Pavel Vrabec (ORL odd. Kolín), as. Petr Schalek (Otorinolaryngologická klinika FNKV, Praha).

Díky podpoře firem Storz – RADIX CZ, Hospimed, Olympus, Brainlab, Surgipa Medical, Medtronic Czechia, Petr Lukáš-Rhinohorn, West Medical měli možnost účastníci kurzu seznámit se na stáncích firem a poté i vidět při operačních výkonech široké spektrum instrumentů, různé typy laserů, shaverů (včetně nožů se zabudovanou koagulací), fréz, endoskopů, kamer a videověží (včetně softwarového zlepšení kvality obrazu), radiofrekvenčních technik, navigačních systémů s optickým i elektromagnetickým naváděním) atd.

Společenský program kurzu obsahoval dvě večeře účastníků kurzu s lektory.

V odpoledních hodinách třetího dne kurzu se konalo přednáškové Rinologické odpoledne, odborná schůze Rinologické sekce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Zazněly přednášky Schalek P. (FNKV Praha): Frontální sinotomie Draf III - současné indikace, Plzák J. (FNM Praha): Endoskopická chirurgie adenokarcinomu VDN, Svoboda M. (České Budějovice): Estezioneuroblastom VDN – kazuistika, Vokurka J. (Umeå): Co je SCUAD?

28. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu (celkem 9 operací v délce trvání 15 min. až 8 hod.) a vlastního nácviku práce s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 8.–11. listopadu 2016.

Za pořadatele:

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku1. LF UK,

FN v Motole,

katedra otorinolaryngologie IPVZ,

Praha

e-mail: jan.plzak@lf1.cuni.cz

Záběr z instruktážního kurzu zaměřeného na problematiku navigačního systému.
Obr. 1. Záběr z instruktážního kurzu zaměřeného na problematiku navigačního systému.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2016 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se