Neobvyklá lokalizácia juvenilného angiofibrómu


Unusual Localization of Juvenile Angiofibroma

Summary:
The unusual localization of juvenile angiofibroma of the sixteen-years old boy is discussed in this work. The patient’s problems – hindered breathing through the right nasal cavity and recurrent bleeding from the nose – were the reasons of this recurrent examination at ENT ambulance. Polyp in the right nasal cavity was diagnosed by the rhinoscopic examination and was indicated for the extirpation in the local anaesthesia. The operation itself was made without bleeding complication. Postoperative bleeding was minimal, without needing of the firm nasal tamponade. Juvenile angiofibroma was stated by the histological analysis. In the period of three weeks after the first operation the relapse of the bleeding from the right nasal cavity appeared. Six weeks after the operation a polyp was authenticated in the right nasal cavity with the bleeding mucos, outgrowing from the front edge of the middle nasal conch. There were completed CT and angiographic examination and them extirpation of the polyp with partial resection of middle nasal conch was indicated – by the endonasal microsurgery. The histological analysis confirmed juvenile angiofibroma. Since the second operation the patient has been under dispensarization for five years now, and there have been found neither relapse of angiofibroma nor the episodes of epistaxis .

Key words:
juvenile angiofibroma, unusual localization of juvenile angiofibroma, epistaxis .


Autoři: M. Pavlík
Působiště autorů: ORL oddelenie NsP Trenčín primár MUDr. M. Pavlík
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 2, pp. 117-121.
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

Súhrn:
V práci sa pojednáva o neobvyklej lokalizácii juvenilného angiofibrómu u 16 ročného chlapca. Problémy pacienta – sťažené dýchanie cez pravú polovicu nosovej dutiny a recidivujúca epistaxa boli dôvodom opakovaných otorinolaryngologických vyšetrení.

Pri rinoskopickom vyšetrení zistený polyp v pravej polovici nosovej dutiny, následne bol indikovaný na exstirpáciu v lokálnej anestézii. Operácia bola vykonaná bez komplikácií, peroperačné krvácanie minimálne, bez nutnosti naloženia tamponády. Pri histologickom vyšetrení polypu bola potvrdená diagnóza juvenilného angiofibrómu.

V odstupe 3 týždňov po operácii sa objavila recidivujúca epistaxa z pravej polovice nosovej dutiny. V odstupe 6 týždňov od prvej operácie pri rinoskopickom vyšetrení zistená recidíva polypu v pravej polovici nosovej dutiny s krvácajúcou sliznicou, polyp vyrastal z predného okraja strednej lastúry. Bolo vykonané CT vyšetrenie ako i angiografické vyšetrenie pacienta. Následne vykonaná exstirpácia polypu s parciálnou resekciou strednej lastúry – endoskopickým prístupom. Histologické vyšetrenie potvrdilo, že sa jedná o juvenilný angiofibróm. Pacient je v dispenzárnom sledovaní, za obdobie 5 rokov od druhej endoskopickej operácie nedošlo k recidíve angiofibrómu ani k recidivujúcej epistaxe.

Kľúčové slová:
juvenilný angiofibróm, neobvyklá lokalizácia angiofibrómu, epistaxa.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2006 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se