Chirurgická léčba hypertrofie dolní skořepy pomocí mikrodebridoru


Surgical Treatment of Lower Concha Hypertrophy by Means of Microdebrider

Summary:
The aim of the work was to inform about advantages and disadvantages of surgical treatment of lower concha by means of microdebrider.

The injection infiltration of lower concha by an anesthetic with adrenalin the microdebrider knife is inserted from the injection site at the anterior margin of lower concha under the mucous membrane. By pressing the knife, which acts as a raspatorium, a submucous tunnel is formed at the medial side of the bone basis of the concha. Te submucous tissues are reduced by means of a 2.9 mm microdebrider produced by Medtronic Xomed in the oscillation mode at 3.000 revolutions under the control of the endoscope until an adequate size of the concha is reached. The operation is finished by tamponade of nasal cavity.

The shaver partial turbinectomy was performed in 50 patients. The subjective evaluation of nasal patency was assessed as excellent in all patients within a time lapse of at least six months. Crustae or atrophic rhinitis were not observed, synechia between the septum and lower concha was present in one case.

The submucous shaver partial turbinectomy is a safe method serving for reducing the volume of lower concha with an acceptable morbidity in patients suffering from nasal obstruction. Preservation of mucosa results in a rapid healing and decreased risk of crust formation or denudation of the bone. It fulfills the conditions of functional approach to treatment of lower concha diseases.

Key words:
microdebrider, lower concha hypertrophy, lacking nasal passage/patency, partial turbinectomy.


Autoři: P. Matoušek ;  P. Komínek ;  T. Hrabec
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku primář MUDr. P. Komínek, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 2, pp. 105-108.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Cílem práce je seznámit s výhodami a nevýhodami operačního řešení hypertrofie dolní skořepy pomocí mikrodebridoru.

Po injekční infiltraci dolní skořepy anestetikem s adrenalinem je nůž mikrodebridoru zaveden ze vpichu na předním okraji dolní skořepy pod sliznici. Tlakem na nůž, který působí jako raspatorium, je vytvořen submukózní tunel na mediální straně kostěného podkladu skořepy. Redukce podslizničních tkání je prováděna pomocí 2,9 mm mikrodebridoru firmy Medtronic Xomed v oscilačním modu při 3000 otáčkách pod kontrolou endoskopu do dosažení adekvátní velikosti skořepy. Operace je ukončena tamponádou nosní dutiny .

Shaverová parciální turbinektomie byla provedena u 50 pacientů. U všech pacientů byla subjektivně hodnocena nosní průchodnost v odstupu nejméně šesti měsíců jako výborná. Nebyl pozorován výskyt krust, atrofické rinitidy, 1krát byla přítomna synechie mezi septem a dolní skořepou. Podslizniční shaverová parciální turbinektomie je bezpečná metoda sloužící k redukci objemu dolní skořepy s přijatelnou morbiditou u pacientů s nosní obstrukcí. Zachování sliznice vede k rychlému hojení a snížení rizika tvorby krust, event. obnažení kosti. Splňuje podmínky funkčního přístupu k řešení onemocnění dolní skořepy.

Klíčová slova:
mikrodebridor, hypertrofie dolní skořepy, nosní neprůchodnost, parciální turbinektomie.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se