Perkutánní endoskopická gastrostomieu nemocných s nádory hlavy a krku- pětileté zkušenosti


Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Patients withTumours of Head and Neck - Five Years of Experience

Patients with tumours of head and neck represent a group at high risk for thedevelopment of malnutrition already at the time of establishing the diagnosis. The subsequentmultimodal therapy frequently follows to deterioration of the already unfavorable nutritionalcondition, which is the result of combined swallowing difficulties after extensive surgical interventionsin this are and unfavorable effect of subsequent radio/chemotherapy. Nasogastric tube wasuntil recently the preferred tool at many workplaces as a single form to provide the nutrition.The authors describe their five years of experience in the application of percutaneous endoscopicgastroscopy as amethod for adequate provision postoperation nutrition in 50 patients with tumoursof head and neck. They discuss specific problems, advantages and limitations of the method. In thecase of extensive operation intervention with planned subsequent radiotherapy the authors preferpercutaneous endoscopic gastrostomy immediately succeeding the resection of primary tumour.

Key words:
percutaneous endoscopic gastrostomy, tumours of head and neck, malnutrition,dysphagia.


Autoři: P. Vantuch;  P. Komínek;  P. Vítek *;  O. Urban **
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. P. Komínek, PhD. Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. V. Mrózek* Gastroenterologicko-interní oddělení Nemocnice Ostrava-Jih, s. r. o., primář MUDr. O. Urban **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2004, No. 4, pp. 205-209.
Kategorie: Články

Souhrn

Pacienti s nádory hlavy a krku představují vysoce rizikovou skupinu pro rozvojmalnutrice již v době stanovení diagnózy. Následná multimodální léčba vede velmi často ke zhoršeníjiž jinak špatného nutričního stavu, který je výsledkem kombinací polykacích obtíží po rozsáhlýchoperačních výkonech v této oblasti a nežádoucích účinků následné radio(chemo)terapie. Donedávnabyla preferována na mnoha pracovištích jako jediná forma zajištění pooperační nutrice nazogastrickásonda.Autoři popisují své pětileté zkušenosti s využitím perkutánní endoskopické gastrostomie jakometody k adekvátnímu zajištění pooperační nutrice u 50 pacientů s nádory hlavy a krku. Diskutujío specifických problémech, výhodách i limitacích této metody. V případě rozsáhlého operačníhovýkonu s plánovanou následnou léčbou radioterapií preferují provedení perkutánní endoskopickégastrostomie v jedné době ihned po resekci primárního nádoru.

Klíčová slova:
perkutánní endoskopická gastrostomie, nádory hlavy a krku, malnutrice,dysfagie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se