Parakineze hlasivek jako příčina dušnosti


Parakinesis of Vocal Cords as a Cause of Dyspnea

Parakinesis of vocal cords is presently a rare disease in the area of laryngology andphoniatrics. It becomes manifest as a spastic occlusion of first two thirds of glottis, either ininspiration, expiration or in both phases of respiration and is accompanied with stridor. Thesimultaneous paradox movements of vocal cords may affect phonation, when the vocal cords are inabduction position and the conditions results in aphonia. The disease, which is by farmore frequentin the shape of inspiration spasm of vocal cords, has been observed by pneumologists and allergologists,who refer to the defect as dysfunction of vocal cords. It is most frequently encountered incorticoid-resistant asthmatic patients and not infrequently simulates asthma. Parakinesis andsimilar conditions are also observed is some psychiatric diagnoses. Typical for these patients is thatthe difficulties disappear during sleep. In order to exclude somatic causes it is possible to classifythe disease into somatoform dysfunctions. The therapeutic strategy is based in early psychotherapyand rehabilitation of breathing, supportive pharmacological therapy, while intubation should beexceptional in conjunction with another form of dyspnoe as well as tracheotomy, provided it wasindicated at all, should be replaced by temporary laterofixation.

Key words:
dyspnoe, parakinesis of vocal cords, inspiration spasm of vocal cords, vocal cordsdysfunction .


Autoři: I. Hybášek;  I. Nováková
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 2, pp. 82-87.
Kategorie: Články

Souhrn

Parakineze hlasivek jsou v oboru laryngologie a foniatrie v současnosti vzácně zjišťovanýmonemocněním, které se projevuje křečovitým uzávěrem předníchdv ou třetin glottis, buďv inspiriu, exspiriu, nebo obou fázíchres pirace, a je doprovázeno stridorem. Současně paradoxnípohyb hlasivekmůže postihnout i fonaci, kdy hlasivky naopak jsou v abdukci a výsledkemje afonie.Onemocnění, dnes daleko nejčastěji v podobě inspirační křeče hlasivek, pozorují pneumologovéa alergologové, v jejichž literatuře nese název dysfunkce hlasových vazů. Přichází především u kortikorezistentníchastmatiků a nezřídka dušnost jen astma simuluje. Parakineze a jimpodobné stavypřicházejí také u některých psychiatrických diagnóz. Je pro ně typické, že mizí ve spánku. Povyloučení somatickýchpř íčin je možné onemocnění zařadit mezi somatoformní dysfunkce. Těžištěléčby hlasivkových parakinez spočívá v urychlené psychoterapii a rehabilitaci dýchání, farmakoterapieje podpůrná, intubace asi jen výjimečná při souběhu s jinou formou dušnosti, a stejně tracheotomie,pokud by byla vůbec indikována, by měla být nahrazena dočasnou laterofixací.

Klíčová slova:
dyspnoe, parakineze hlasivek, inspirační křeč hlasivek, dysfunkce hlasivek.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2004 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se