Poznámky k etiologii a histopatologiibenigních lézí hrtanu


Comments on the Etiology and Histopathologyof Benign Laryngeal Lesions

S u m m a r y:
The authors discuss the problem of benigns lesions of the vocal cords. Histologicalexaminations were made in a total of 37 vocal fold polyps, 26 vocal modules, 5 Reinke’s oedemas and6 vocal fold cysts. Although in the clinical laryngoscopic picture different affections of the vocalcords can be differentiated according to the localization and macroscopic appearance of the lesion,the histological picture of different conditions under light microscopy is very similar and they canbe mistaken for each other. From the authors’ observation ensues that for histological differentia-tion a combination of several signs should be used. For a polyp of the vocal cords haemorrhage,thrombosis of the minor vessels and haemosiderin deposits are typical. For the histological pictureof a vocal module node thickening of the basal membrane is typical, absence of haemorrhage andabsence of oedematous lakes. A thickened basal membrane, oedematopus lakes, extravascularerythrocytes and a thickened wall of submucosal vessels are typical for Reinke’s oedema. For thehistological diagnosis of a cyst the presence of epithelial lining is necessary.

Key words:
larynx, vocal cord, histology, etiology, singer’s node, vocal cord polyp, Reinke’soedema, vocal fold cyst.


Autoři: V. Chrobok;  E. Šimáková *;  P. Rothröckel **;  J. Praisler
Působiště autorů: ORL oddělení, Nemocnice Pardubice, přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Fingerlandův ústav patologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. * Oddělení patologie, Nemocnice Pardubice, přednosta prim. MUDr. P. Rothröc **
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2001, No. 4, pp. 246-249.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
V práci je řešena problematika benigních lézí hlasivek. Celkem bylo provedenohistologické hodnocení u 37 hlasivkových polypů, 26 zpěváckých uzlíků, pěti Reinkeho edémůa šesti cyst hlasivek. Přestože v klinickém laryngoskopickém obraze lze jednotlivá postižení hlasi-vek rozlišit na podkladě lokalizace a makroskopického vzhledu léze, histologický obraz jednotli-vých stavů ve světelné mikroskopii je velmi podobný a snadno dochází k záměně. Z našehopozorování vyplývá, že pro histologické rozlišení je třeba využít kombinace více znaků. Prohlasivkový polyp je charakteristické krvácení, trombóza drobných cév a depozita hemosiderinu.Pro histologický obraz zpěváckého uzlíku je typické zesílení bazální membrány, nepřítomnostkrvácení a nepřítomnost edematózních jezer. Zesílená bazální membrána, edematózní jezera, extra-vaskulárně lokalizované erytrocyty a zesílená stěna podslizničních cév charakterizují Reinkehoedém. Pro histologickou diagnostiku cysty je nutná přítomnost epiteliální výstelky.

Klíčová slova:
hrtan, hlasivka, histologie, etiologie, zpěvácký uzlík, hlasivkový polyp, Reinkehoedém, cysta hlasivky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se