Příspěvek k předoperační diagnosticenádorů slinných žláz


Contribution to the Preoperative Diagnosis of Tumours of theSalivary Glands

The authors compare the contribution of examination methods - sonography, cytologyfrom fine needle biopsy, sialography, computer tomography and magnetic resonance in the preope-rative diagnosis of salivary gland tumours. On a group of their patients they compare agreementbetween the preoperative diagnosis with the final histological finding. They recommend a dia-gnostic procedure consistent with findings of the implemented study and compare this procedurewith the results of other authors. FNAB with cytological examination was implemented in 44patients in 1995-1998 where the sensitivity for a malignant tumour of the salivary glands was 87%and the specificity 94%. The results of sialography which was evaluated in 167 patients in 1980-98revealed a sensitivity for malignant salivary gland tumours in 65% and specificity in 92%. Theauthors evaluated also sonography in 46 patients with salivary gland tumours, computer bytomography in 21 patients and magnetic resonance in two patients. Based on their findings theyrecommend in the preoperative diagnosis of salivary gland disease the following procedure: as theexamination method of first choice they recommend sonography which visualizes in a simple way,not burdening the patient, the salivary gland, differentiates hypertrophy, inflammatory swellingfrom a tumourous process where it can detect whether a single or multiple affection is involved andit visualizes possible affection of the cervical nodes. If the authors suspected from the case-history,physical examination and sonography the presence of a tumour, FNAB is made under ultrasoniccontrol. If these examinations lead to the preoperative diagnosis of a benign tumour of the subman-dibular gland or surface layer of the parotid gland, they do not use any further examination methods.If they reveal affection of the deep layer of the parotid gland, a more extensive tumour withextraglandular propagation, or if a relapse of a malignant tumour is involved, they indicate CT orpossibly MR.

Key words:
tumours of the salivary glands, sonography, FNAB, sialography.


Autoři: J. Lukáš;  J. Astl;  M. Taudy;  J. Betka
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2000, No. 4, pp. 216-221.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři srovnávají přínos vyšetřovacích metod sonografie a cytologie z biopsie tenkoujehlou, sialografie, počítačové tomografie a magnetické rezonance v předoperační diagnostice ná-dorů slinných žláz. Na vlastním souboru pak srovnávají shodu předoperační diagnózy s definitivnímhistologickým nálezem. Navrhují diagnostický postup v souladu s poznatky provedené studie a ten-to postup porovnávají s výsledky dalších autorů. Ve schématu diagnostických vyšetření provádíautoři po celkovém ORL vyšetření sonografií, punkční biopsií tenkou jehlou pod kontrolou sono-grafu a v případě nutnosti počítačovou tomografií, event. magnetickou rezonancí. Po zhodnocenívýsledků cytologie z FNAB, kdy senzitivita pro maligní nádory slinných žláz byla 87%, specificita94%, a sialografie, kdy senzitivita pro maligní nádory slinných žláz byla 65% a specificita 92%,ponechávají sialografii v předoperační diagnostice slinných žláz již jen jako doplňkové vyšetření.

Klíčová slova:
nádory slinných žláz, sonografie, FNAB, sialografie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.