Mediální krční cysty na Dětské ORLklinice v Brně v letech 1990-1999


Medial Cervical Cysts at the Paediatric ENT Clinic in Brno in 1990-1999

S u m m a r y:
Medial cysts are the most frequent inborn cervical anomaly in childhood. They developin some subjects in the thyroglossal duct unless the latter is obliterated during embryonic life.Assessment of a correct diagnosis involves in the first place examination of the neck and usually isnot associated with major difficulties. Treatment is surgical and must be always preceded byexamination of the thyroid gland.At the Paediatric ENT Clinic in Brno during 1990-1999 90 patients age 9 months to 15 years (meanage 6.1 years) were operated with the diagnosis of a medial cervical cyst. Treatment involved in allinstances excision of the cysts with resection of the body of the hyoid bone according to Sistrunk.Surgical revision was called for in nine patients (10%). These results are compared with hithertopublished results of other authors.

Key words:
thyroglossal duct, medial cysts, diagnosis, thyroid gland.


Autoři: D. Janeček;  I. Šlapák
Působiště autorů: Dětská ORL klinika FN, Brno
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2000, No. 4, pp. 231-233.
Kategorie: Články

Souhrn

Mediální cysty jsou nejčastější vrozenou krční anomálií v dětském věku. Vznikajíu některých jedinců v průběhu tyreoglosálního duktu, pokud za embryonálního života nedojdek jeho obliteraci. Stanovení správné diagnózy spočívá především v klinickém vyšetření krku a ob-vykle nečiní výraznější potíže. Terapie je chirurgická a vždy je nutno předem vyšetřit i štítnou žlázu.Na Dětské ORL klinice v Brně bylo v letech 1990-1999 operováno 90 pacientů s diagnózou mediálníkrční cysta ve věku 9 měsíců - 15 let (průměrný věk 6,1 let). Terapie byla vždy excize cysty s resekcítěla jazylky podle Sistrunka. Chirurgickou revizi si vyžádalo devět pacientů (10 %), což jsou výsledkysrovnatelné s dosud publikovanými výsledky jiných autorů.

Klíčová slova:
tyreoglosální dukt, mediální cysty, diagnostika, štítná žláza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.